Pressreleaser

RaySearch släpper RayStation 7, med inkluderat stöd för integration med RayCare och Mevion Hyperscan

RayStation® 7* är den senaste versionen av RaySearchs innovativa dosplaneringssystem för strålbehandling och innehåller nya funktioner samt en lång rad förbättringar. Bland de mest betydelsefulla nyheterna finns stöd för Mevion Medical Systems HYPERSCAN-teknik och integration med RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem som kommer att lanseras av RaySearch inom kort.

De funktioner som läggs till är i linje med RaySearchs ambition att binda samman dosplaneringen för så många system som möjligt, och på så sätt eliminera de komplikationer och extra steg det innebär att använda flera olika programvarusystem. Denna version innehåller även förbättringar av redan existerande funktioner, som kommer att bidra till smidigare arbetsflöden och effektivare planering.

Protonterapi är ett viktigt fokus för RaySearch, och RayStation 7 innehåller en del viktiga nya funktioner inom det området. En ny nyckelfunktion är stödet för Mevions HYPERSCAN pencil beam-teknik. RayStation har nu dessutom även stöd för uniform skanning för protonterapisystem från Mitsubishi Electric. Andra förbättringar för protonterapi inkluderar applikator-rotation för passiva protontekniker och MLC-kollimering för PBS och passiva tekniker.

Ytterligare finjusteringar av RayStations funktioner är inkluderingen av robust flermålsoptimering, simulerad organrörelse för robust optimering och utvärdering, multi-atlas segmentering och konform arc-planering för fotoner.

I december i år kommer RaySearch att lansera ett banbrytande nytt onkologiinformationssystem, RayCare, som kommer att integreras helt med RayStation. Den nya versionen RayStation 7 har funktioner som säkerställer en smidig upplevelse för användare av de kombinerade systemen.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi arbetar för att underlätta en integrerad strategi inom cancervården. RayCare, som ska lanseras inom kort, för oss mycket närmare vårt mål att binda samman de större onkologiska disciplinerna. Genom att lägga till stöd för Mevions HYPERSCAN-teknik och uniform skanning för Mitsubishi-maskiner har vi tagit ännu ett steg på vägen mot harmonisering av all dosplanering. Vi kommer att lägga till stöd för fler system inom en nära framtid.”

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är nästa generationens OIS och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare. Det utgör ett nytt produktområde för RaySearch och kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com
  

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com