Pressreleaser

RaySearch senarelägger kvartalsrapporten för det första kvartalet 2017 pga VD:s deltagande i branschmässan PTCOG i Japan

RaySearch Laboratories AB (publ) senarelägger kvartalsrapporten för det första kvartalet 2017 till kl 07:45 den 19 maj 2017 för att bolagets VD kommer att delta i branschmässan PTCOG i Japan den 8-13 maj (och därmed inte kan delta i styrelsemöte i samband med det tidigare meddelade rapportdatumet).

RaySearchs bokslutskommuniké för 2016 offentliggörs såsom tidigare meddelats den 17 februari 2017 kl 07:45 CET.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, CEO              Telefon: +46 8 510 530 00           Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO         Telefon: +46 70 661 05 59           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com