Pressreleaser

RaySearch publicerar preliminärt resultat för tredje kvartalet 2017

RaySearch Laboratories AB (publ) släpper preliminära siffror för tredje kvartalet 2017, som ser ut att bli svagare än förväntat. Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2017 förväntas uppgå till 112 (126) MSEK med ett rörelseresultat om 1 (38) MSEK och ett kassaflöde om -1 (-4) MSEK.

Resultatet har huvudsakligen påverkats av tre faktorer:

-        Svag orderingång i Europa, där flera stora offentliga upphandlingar har blivit försenade.

-        Fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn, där bolagets intäkter har minskat som en konsekvens av en svagare amerikanska dollar, vilket även orsakat negativa omräkningseffekter för balansräkningsposter.

-        Ökade kostnader, där bolaget hittills i år, som en medveten satsning, har ökat antalet medarbetare inom den globala marknadsorganisationen och inom forskning och utveckling med cirka 50 procent, vilket ännu inte har genererat ökad orderingång.

”Vi befinner oss på en marknad med ojämna orderflöden. Vi känner oss trygga i vår långsiktiga strategi, gör stora investeringar i våra försäljnings- och utvecklingsorganisationer, och driver verksamheten framåt med full kraft.” säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

Ovanstående siffror är preliminära och en fullständig rapport för perioden januari-september 2017 släpps den 22 november 2017 kl 07:45 CET såsom tidigare meddelats.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Löf, VD                Telefon: +46 8 510 530 00           Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO        Telefon: +46 70 661 05 59           Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 13.00 CET.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.