Pressreleaser

RaySearch lanserar nästa generationens OIS: RayCare

RaySearch meddelar att de nu släpper RayCare* till marknaden. RayCare är ett nytt och innovativt onkologiinformationssystem (OIS) som är utformat för att länka samman de olika onkologiska disciplinerna, och därmed öka effektiviteten och säkerställa en optimal användning av alla resurser. 

Den första produktlanseringen, RayCare 1, stödjer dosplaneringsprocessens arbetsflöden och aktivitetshantering och ger en integrerad planeringsmiljö i kombination med RayStation 7. Kommunikationen runt planeringsprocessen hålls samman genom ett meddelande- och kommentarsystem som är inbyggt i aktivitetshanteraren.

RayCare 1 ger även möjlighet till automatisk tilldelning och överlämning av aktiviteter inom vårdteamet runt varje enskild patient. Ett inbyggt PACS för strålningsonkologi är fullt integrerat med systemet för arbetsflödeshanteringen och kan utnyttja automatiserade arbetsflöden för bildtagning. Patienters demografiska data kan synkroniseras automatiskt med andra sjukhussystem. Utöver funktionerna för arbetsflöden och aktivitetshantering kan RayCare 1 och RayStation 7 kombineras för att stödja schemaläggning, hantering samt leverans av behandlingar med IBAs protonsystem och Accurays TomoTherapy®-system.

Med framtida versioner kommer RayCare att utvecklas till ett OIS med maskininlärning och en unik kapacitet att koordinera onkologiska aktiviteter. Detta innebär stöd för heltäckande cancervård som utformas efter varje enskild patients behov. Målet speglar det faktum att många cancerpatienter ges en kombination av olika behandlingstyper och därmed skulle gynnas av att arbetsflödena för strålbehandling, kemoterapi och kirurgi kombineras.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RayCare skiljer sig fundamentalt från andra OIS-system och kommer att rita om spelplanen helt. Det finns ett enormt behov av ett OIS som har stöd för integrerade arbetsflöden som utgår från varje enskild patients verklighet, och jag är stolt över att kunna säga att vi nu kan förverkliga denna dröm. Vi har utvecklat RayCare i partnerskap med några av världens ledande cancercentra, och jag vill tacka dem alla för deras stora engagemang och kliniska expertis som har gjort detta möjligt.”
     

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att hantera de komplexa logistiska utmaningar som moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker ställs inför.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.
     

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.
      

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com