Pressreleaser

RAYSEARCH FÖRDJUPAR SAMARBETE MED SUMITOMO OM BORNEUTRONINFÅNGNINGSTERAPI

RaySearch och Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Sumitomo), baserat i Tokyo i Japan, har inlett ett samarbete om dosplanering för borneutroninfångningsterapi (BNCT), en unik typ av strålbehandling som angriper cancern på cellnivå. Överenskommelsen utökar det redan existerande samarbetet mellan Sumitomo och RaySearch om protonterapi.

Sumitomo har utvecklat världens första acceleratorbaserade kliniska BNCT-system och genomför nu kliniska prövningar i Japan för återkommande cancer i huvud, hals och hjärna. Dosplanering är en nödvändig del av BNCT och Sumitomo valde RayStation på grund av dess avancerade funktioner och tillämpningar.

Med denna överenskommelse kommer RayStations funktioner utökas till att ha stöd för BNCT-dosplanering*. BNCT kommer att inkluderas som en ytterligare behandlingsmodalitet i RayStation tillsammans med de existerande alternativen för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. BNCT-användare kommer att ha tillgång till alla RayStations avancerade funktioner inklusive atlasbaserad segmentering, deformabel bildregistrering och skriptning.

BNCT är en lovande teknik för strålbehandling som baseras på en tvåstegsprocess. I steg ett får patienten en injektion med ett tumörsökande läkemedel som innehåller den icke-radioaktiva isotopen bor-10. I steg två bestrålas målområdet med neutroner med låg energi som till stor del absorberas av bor-isotopen. Absorptionen startar en reaktion där isotopen avger partiklar med hög energi och kort räckvidd, och dessa partiklar förstör systematiskt tumörcellerna samtidigt som skadan på omgivande vävnad begränsas.

Tetsuya Okamura, Senior Vice President och General Manager vid Sumitomos Industrial Equipment Division, säger: ”Vi är mycket glada över att få utveckla framtidens tekniker såsom BNCT i samarbete med RaySearch. Det här är en ny behandlingsmetod och vi har fortfarande en lång väg att gå, men jag tror att det här samarbetet kommer att öka takten på den kommersiella utvecklingen av modaliteten och innebära stora fördelar för både cancerpatienterna och sjukhusen.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”RaySearch har som mål att stödja banbrytande tekniker och strategier som har potential att förbättra cancervården. Det här samarbetet innebär nya spännande möjligheter och vi ser fram emot att tillsammans med Sumitomo utforska de kliniska möjligheterna med BNCT.”

Om Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd., baserat i Japan, är en teknikfokuserad tillverkare av medicinsk utrustning och industrimaskiner. Deras acceleratorteknik används inom stora delar av halvledarindustrin, inom kärnfysikforskning, och med medicinska tillämpningar för diagnostik och behandling. Företaget har cirka 19 300 anställda över hela världen och är listat på Tokyobörsen.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.
Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com


* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader

 
För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Shin Masui, Produktchef, Sumitomo Heavy Industries, ltd.
Telefon: +1 610 791 6716
shin.masui@shi-g.com