Pressreleaser

RaySearch årsredovisning för 2016

RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2016 på webbsidan. Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2016 finns nu tillgänglig på:
https://www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Årsredovisningen i tryckt format finns att beställa via epost:
ir@raysearchlabs.com 

Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 23 maj 2017 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast den 17 maj 2017 kl. 16.00.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 10.00 CET.