Pressreleaser

PBS-planering för protonsystem från Mitsubishi Electric nu integrerat i RayStation

Med den senaste uppdateringen inkluderas stöd för ”pencil beam scanning” (PBS) för Mitsubishi Electrics protonterapisystem i RayStation® 6, det innovativa dosplaneringssystemet för strålbehandling från RaySearch. Uppdateringen inkluderar även flera andra mindre förbättringar av funktionalitet.

Alla existerande funktioner för PBS i RayStation kan nu användas för Mitsubishi Electrics PBS-maskiner. Nu blir det till exempel möjligt att välja vilken dosrat som ska användas för varje enskild stråle. Planfiltrering med avseende på strålpositionsvikt (”spot weight”) finns tillgängligt med de skanningsparametrar som är specifika för maskiner från Mitsubishi Electric under optimeringen för att skapa leveransplaner. Så kallade ”range shifters” kan nu även väljas automatiskt under optimeringen om så önskas för att säkerställa optimal täckning av målet, och stöd finns för alla PBS-applikatorer från Mitsubishi Electric.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Protonterapi är ett viktigt fokusområde för RaySearch. Vårt mål är att ha stöd för så många behandlingsmaskiner som möjligt, och hjälpa kliniker att kunna erbjuda den här avancerade tekniken till så många patienter som möjligt.”

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.
Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com