We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Onkologiinformationssystemet RayCare kommer att visas på ASTRO 2017

24–27 september ställer RaySearch ut på den årliga kongressen ASTRO 2017 i San Diego i USA. Bland andra höjdpunkter kommer företaget att presentera sitt nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare®*, som kommer ut på marknaden i december 2017. Kongressdeltagare är välkomna att besöka RaySearch i monter nr 1647, och demonstrationer kan bokas redan nu via www.raysearchlabs.com.

Nästa generationens onkologiinformationssystem
RayCare är ett onkologiinformationssystem med maskininlärning som har skapats för att stödja varje steg av cancervården. Systemet gör det möjligt att samordna omfattande vård som är fullt baserad på varje enskild patients behov. RayCare kan integreras fullständigt med RayStation, men det är bara början. Systemet är utformat för att binda samman alla onkologiska discipliner, smidigt koordinera uppgifter och säkerställa optimal användning av resurserna.

RayCare kommer att sammanföra de många olika programvarusystem som ofta används på olika platser, inklusive system för medicinsk onkologi, strålningsonkologi och kirurgisk onkologi. När dessa olika aktiviteter i arbetsflödena samordnas sparar det tid, minskar komplexiteten, och minimerar risken för att fel inträffar när information överförs mellan systemen. RayCare gör att en stor mängd data blir lättillgänglig för alla som behöver den, vilket gör adaptiv behandling möjligt för alla kliniker.

RayStation 6: harmoniserar dosplanering
Alla de senaste innovationerna i RayStation kommer att visas på ASTRO. En av nyckelfunktionerna i RayStation 6 är stödet för TomoTherapy. Detta tillägg gör RayStation till det enda systemet med möjlighet till planering för både konventionella linjäracceleratorer och för TomoTherapy-system, så att all behandlingsplanering kan utföras på ett enhetligt sätt.

RayStation 6 har även MR-baserad planering som gör det möjligt att använda en MR-bild som planeringsbild för fotonterapi, samt stöd för simultan optimering av flera olika strålset för SMLC, DMLC och VMAT. Andra höjdpunkter är Monte Carlo-dosberäkning för PBS och PBS-planering med blocköppningar.

Automatiserad planering och Plan Explorer
RayStation har omfattande funktioner för automatiserad planering som hjälper till att optimera arbetsflöden och skapa nya behandlingsmöjligheter. Med Plan Explorer går det till exempel att automatiskt generera ett stort antal alternativa dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger läkaren ett stort antal valmöjligheter att ta ställning till.

Adaptiv terapi
RayStation är utformat för att göra adaptiv strålterapi enkelt att införa och använda i det kliniska arbetet. I RaySearch-montern kan besökare upptäcka hur automatiseringsfunktioner och smarta verktyg i de fullt integrerade modulerna för dose tracking och adaptiv planering gör det lätt att komma igång.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. RayCare kommer att integrera de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation med avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare. Det utgör ett nytt produktområde för RaySearch och kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com