We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Nytt protoncenter i Kina väljer RayStation

Ett nytt protoncenter i Zhuozhou i norra Kina, strax utanför Peking, har valt RayStation som dosplaneringssystem. Ungefär 2 000 patienter per år kommer att behandlas vid Zhuozhou, som kommer att bli ett av världens största protoncenter. Centret ska utrustas med IBAs Proteus®PLUS multirumssystem, och kommer att ha fem behandlingsrum, fyra rum för behandling med isocentriskt gantry, och ett rum för behandling med fixerad stråle.

Köpet av RayStation omfattar åtta kliniska licenser och inbegriper en rad avancerade funktioner såsom Monte-Carlo-dosberäkning, robust optimering, PBS- och DS-planering av protoner samt fallback planning. Ytterligare planeringsfunktioner för fotonbehandlingar kommer att inkluderas, som 3D-CRT, IMRT och VMAT. Systemet kommer även att användas som forskningsplattform. Installationen av dosplaneringssystemet är tänkt påbörjas i augusti och den kliniska användningen inleds först efter regulatoriskt godkännande.

Olivier Legrain, VD på IBA, säger: ”Vårt samarbete med RaySearch gör det möjligt för oss att leverera en helhetslösning som ger patienterna i Zhuozhou och närområdet tillgång till den mest avancerade strålbehandling som finns idag. IBAssystem i kombination med RayStation erbjuder avancerad funktionalitet och en oöverträffad användbarhet som utökar behandlingsmöjligheterna.”

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Det är väldigt spännande att vara med i det här projektet och etablera det första stora protoncentret i sjukhusmiljö i Kina. Protonterapi växer kraftigt i Kina och vi siktar på att vara i utvecklingens framkant. Tillsammans med IBA kan vi leverera en komplett plattform som kommer att optimera arbetsflödet och skapa möjligheter för noggrann och individanpassad behandling.”

Om IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) är ett globalt medicintekniskt företag som fokuserar på integrerade och innovativa lösningar för diagnos och behandling av cancer. Företaget är världsledande inom teknik för protonterapi, som anses vara den mest avancerade formen av strålbehandling som finns att tillgå idag. IBAs lösningar för protonterapi är flexibla och adaptiva och kunderna kan välja allt från universella fullskaliga protonbehandlingscenter till kompakta system för enskilda rum. IBA har även verksamhet inom dosimetri och utvecklar partikelacceleratorer för medicinska och industriella tillämpningar. IBA, med huvudkontor i Belgien och över 1 300 anställda globalt, har installerat system över hela världen. IBA är noterat på den europeiska aktiebörsen EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR och Bloomberg IBAB.BB). Mer information finns på www.iba-worldwide.com.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.
* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com