We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ny RayStation-utgåva kommer att stödja dosplanering för TomoTherapy

RayStation® 6, den senaste utgåvan av RaySearchs innovativa dosplaneringssystem för strålbehandling, adderar väsentlig ny funktionalitet och åtskilliga allmänna förbättringar. En viktig funktion är det kommande stödet för Accurays TomoTherapy™*-system.

Den nya utgåvan gör RayStation till det enda system som kan planera för både konventionella linjäracceleratorer och TomoTherapy-system. Detta är i linje med RaySearchs ambition att sammanföra dosplanering så mycket som möjligt och på så vis undvika de komplikationer och ytterligare arbetssteg som uppstår när olika programvaror används för olika behandlingssystem. Organsegmentering görs på ett enhetligt sätt i produkten. Det är också möjligt att planera kombinationsbehandlingar och beräkna den kombinerade dosfördelningen. Stöd för klinisk användning med TomoTherapy-system inväntar slutlig validering och kommer att ingå i ett service pack som kommer att släppas inom kort.

Andra höjdpunkter i RayStation 6 är:

  • Monte Carlo-dosberäkning för aktivt skannade protoner (PBS)
  • PBS-planering med blockaperturer
  • Samtidig optimering av kombinationer av stråluppsättningar
  • MR-baserad planering där MR-bilden används som planeringsbild
  • Auto-återställning

RayStation 6 innehåller även många ytterligare tillägg och förbättringar, som till exempel ett dospenselverktyg som kan justera dosen i användardefinierade områden, dosbilder i Plan Explorer, stöd för patienter som skannats I decubitus-position, möjlighet att ändra patient-ID, förbättrad hantering av förskrivning av fraktionsdos och ytterligare förbättringar av användargränssnittet.

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: “Vår vision är att harmonisera dosplanering. TomoTherapy-planering är ett viktigt steg i detta och vi kommer att lägga till stöd för ytterligare system och tekniker i närtid. Harmoniserad dosplanering medför många fördelar för klinikerna såsom förenklade arbetsflöden och reducerat utbildningsbehov.”

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com