We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Nottingham City Hospital, Storbritannien, väljer RayStation

Nottingham City Hospital i Storbritannien har valt RayStation som nytt dosplaneringssystem till sin strålterapiavdelning. Avdelningen behandlar patienter med Elektas linjäracceleratorer och ett TomoTherapy-system från Accuray.  

Det regionala specialistcentrat Nottingham Radiotherapy Service har gjort stora investeringar i ny teknik och utrustning för att kunna erbjuda de allra senaste behandlingsmetoderna som VMAT, bildstyrd strålterapi (IGRT), Papillon (brachytherapy) och selektiv intern strålterapi (SIRT). Nottingham City Hospital har specialiserat sig på stereotaktisk strålkirurgi och får remisser från ett stort antal sjukhus i hela regionen.

RayStation ersätter nu separata mjukvaruapplikationer som för närvarande används för virtuella simuleringar, deformerbara registreringar, autosegmentering och VMAT-planering. Det nya systemet kommer att göra det möjligt för sjukhuset att implementera adaptiv terapi, och dess snabba beräkningshastighet kommer att korta planeringstiden betydligt. 

Keith Langmack, chef för Radiotherapy Physics på Nottingham City Hospital, säger: ”RayStation konsoliderar funktionerna hos ett flertal olika system, vilket ger oss ett smidigt och integrerat arbetsflöde. Systemet stödjer både linjäracceleratorer och TomoTherapy-system, samt  erbjuder ett mycket gott stöd för adaptiv planering och automatisering. Efter en grundlig utvärdering av alternativa system var RayStation det självklara valet.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Nottingham City Hospital är ett ledande brittiskt cancercenter. Det betyder mycket för oss att kunna hjälpa dem att konsolidera ett flertal system, göra dosplaneringen enhetlig samt öka automatiseringen, vilka är RayStations främsta styrkor.” 

Om Nottingham City Hospital
City Hospital Campus är en del av Nottingham University Hospitals NHS Trust (NUH). Det grundades 2006 och har idag 14 500 medarbetare. NUH erbjuder vård till över 2,5 miljoner invånare i Nottingham regionen, samt specialistvård till ytterligare 3–4 miljoner människor från angränsande län. Sjukhuset har ett omfattande samarbete med University of Nottingham och andra universitet i East Midlands, och spelar en viktig roll i utbildning och träning av läkare, sköterskor och annan vårdpersonal.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com