We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Nederländska AMC väljer RayStation

Academic Medical Center (AMC) i Amsterdam är en av Nederländernas främsta forskningsinstitutioner och det är även ett av de största sjukhusen. För att kunna fortsätta erbjuda strålbehandling med teknik i utvecklingens framkant behövde centret ett nytt dosplaneringssystem, med nyckelegenskaper såsom hög beräkningshastighet, kapacitet för automatisering, adaptiv planering och ett användarvänligt gränssnitt. RayStation valdes ut efter en utvärdering av de ledande systemen. 

Inköpet inkluderar utlinjering, VMAT, IMRT, forward planning, adaptiv planering och skriptning. AMC kommer även att fungera som ett referenscenter för RayStations funktion Plan Explorer. Med Plan Explorer går det att automatiskt skapa ett stort antal planer för definierade kliniska mål och kombinationer av behandlingstekniker och utrustning. 

Professor Coen Rasch vid AMC säger: ”Framstegen inom cancerbehandlingar de senast åren har ökat kraven på dosplanering, och vårt existerande system har kämpat för att hänga med. För att kunna hålla jämna steg med den nya utvecklingen behöver AMC ett användarvänligt dosplaneringssystem där användarens interaktioner kan skriptas. Automatiserad planering behövs för majoriteten av fallen så att klinikerna kan fokusera på de mer komplexa behandlingsplanerna. Ett smidigt arbetsflöde för adaptiv behandling är också nödvändigt. RayStation har den kapacitet vi behöver för snabba och effektiva arbetsflöden och avancerade tekniker, och kommer att uppfylla våra växlande behov i framtiden.” 

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Jag är mycket glad över att kunna hjälpa AMC att fortsätta arbeta med strålbehandling i utvecklingens framkant. Optimerade arbetsflöden och effektiv automatisering är RayStations kärnstyrkor, och inget annat system har ett så omfattande stöd för adaptiv terapi. Jag ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.”

Om AMC
Academic Medical Center (AMC) är en ledande forskningsinstitution och sjukhus i Nederländerna. Mer än 7 000 anställda arbetar här med integrerad patientvård, grundläggande och klinisk vetenskaplig forskning, och utbildning. AMC har 45 kliniska och icke-kliniska avdelningar som täcker alla de medicinska specialiteter som erkänns i Nederländerna. Sjukhuset behandlar ungefär 26 000 slutenvårdspatienter och 350 000 öppenvårdspatienter varje år. Det finns även ett antal bioteknikföretag (varav ett antal avknoppningar från AMC) inom området. Den höga koncentrationen av expertkunskaper gör centret till en utmärkt grogrund för fruktsamma vetenskapliga samarbeten.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, President and CEO, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com