Pressreleaser

MedStar Georgetown protoncenter väljer RayStation

Protoncentret vid MedStar Georgetown Universitetssjukhus kommer att använda RayStation för planering av MEVION S250i protonterapisystem[1] med HYPERSCAN när enheten öppnar för behandlingar senare i år. Med RayStation dosplaneringssystem kan centret utnyttja de avancerade IMPT-möjligheter som är unika för HYPERSCAN-tekniken, inklusive flerbladskollimator med Mevions adaptiva apertur.

Kombinationen av RayStation och Mevions HYPERSCAN-teknik gör det möjligt för klinikerna vid MedStar Georgetown att planera för och behandla patienter med mycket skarpt avgränsad strålning, och med minimerad strålning till kritiska strukturer.

Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Att RayStation nu har stöd för HYPERSCAN passar väl in med vår strävan att stödja alla modaliteter och tillverkare inom strålbehandling. Vi utökar ständigt våra verktyg och vi tror att detta gör oss unikt kvalificerade och positionerade för att föra cancervården i rätt riktning. Det förbättrar resultaten för patienterna och stödjer våra kunder och samarbetspartners inom industrin.”

Joe Jachinowski, VD på Mevion Medical Systems, säger: ”Mevion ser fram emot att arbeta med MedStar Georgetown och RaySearch för att implementera HYPERSCAN-tekniken kliniskt. Vårt samarbete med RaySearch har varit väldigt produktivt och vi är glada att allt har gått som planerat.”

Om MedStar Georgetown Universitetssjukhus
Läs mer på:
https://www.medstargeorgetown.org/our-services/cancer-care/why-choose-us/proton-beam

Om Mevion Medical Systems
Mevion Medical Systems, Inc. är en ledande leverantör av protonterapisystem avsedda att användas för strålbehandling av cancer. Mevion är baserat i Littleton, Massachusetts, USA och finns även i Europa, Japan och Kina. Läs mer på:
www.mevion.com.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®[2], som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

1
MEVION S250i protonterapisystem med HYPERSCAN är ännu inte godkänt för kliniskt bruk av amerikanska FDA.
2 Beroende på regulatoriskt godkännande på vissa marknader.För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com