We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ledande österrikisk klinik väljer RayStation

RaySearch har tecknat avtal med Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH (SALK) avseende dosplaneringssystemet RayStation®. Systemet kommer att användas vid fotonterapi och avser tre licenser av RayStation dosplanering och fem licenser av RayStation Doctor. Dessutom ingår också funktionen flermålsoptimering.

Strålbehandlingsavdelningen vid SALKs klinik Paracelsus Medizinische Privatuniversität är en avancerad klinik med lång tradition av teknisk utveckling, bland annat det egna dosplaneringssystemet och informationssystemet för onkologi samt andra innovationer för att öka patientnyttan. RayStation kommer att användas som planeringsverktyg för patienter som ska behandlas med Elektas linjäracceleratorer.

Professor Felix Sedlmayer, chef för strålbehandlingsavdelningen, säger: ”Efter en noggrann utvärdering av alla dosplaneringssystem valde vi RayStation. Vi är en klinik som vill ligga i medicinteknisk framkant och RayStation kommer att hjälpa oss att nå våra mål. Det är ett mycket innovativt system som stödjer de mest avancerade behandlingsmetoderna och det kommer att skapa nya behandlingsmöjligheter för oss”.

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: “Eftersom SALK är en ledande vårdinrättning som värdesätter och prioriterar såväl innovation som teknologi för att uppnå en förbättrad patientvård är jag hedrad över att vi får vara med att tillgodose deras framtida behov. RayStation är skapad och designad för att möta behov från kliniker, som i likhet med SALK, arbetar med avancerade metoder. RayStation stödjer nya angreppsätt som ligger i framkant och som ger bästa möjliga användarupplevelse för läkarna”.

Om SALK
SALK (Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH) kombinerar sjukvård, forskning och utbildning på sina två verksamhetsställen i Salzburg, vilka tillsammans utgör Paracelsus Medizinische Privatuniversität. Med cirka 5 500 anställda är det den största arbetsgivaren i regionen. SALK har 1 725 vårdplatser och tar årligen emot över 80 000 patienter till de två platserna. I strålbehandlingsavdelningens upptagningsområde ingår angränsande tyska Bayern samt delar av Steiermark och Oberösterreich, med över 800 000 invånare.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations informationssystem för onkologi, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com