Pressreleaser

Fortsatta försäljningsframgångar för RayStation i Nordamerika

RayStation® får ett allt starkare fotfäste på den nordamerikanska marknaden. Flera ledande cancerkliniker valde RayStation, eller utvidgade sina existerande kliniska installationer under första kvartalet 2017. 

Några exempel:

  • Kennestone Hospital (en del av WellStar Health System) valde en komplett konfiguration av tekniker inkluderat Plan Explorer, ett innovativt dosplaneringsverktyg som gör det möjligt att för en enskild patient automatiskt generera ett stort antal behandlingsplaner som spänner över angivna kombinationer av behandlingstekniker och maskiner.
  • Sharp Memorial Hospital (en del av Sharp HealthCare) valde ett brett spektrum av de tekniker som Raystation stödjer.
  • Maryland Proton Treatment Center i samarbete med University of Maryland, utvidgade sin installation av RayStation, inklusive ytterligare kliniska licenser för både foton- och protonplanering. RayStation kommer att användas för pencil beam/IMPT planering på Varians ProBeam®-system.

    Katja Langen, PhD vice chefs fysiker vid Maryland Proton Treatment center, säger: "Vi strävar efter att tillhandahålla protonbehandlingar av världsklass för att uppnå bästa möjliga resultat för patienterna. För att kunna vara i framkant behöver vi tillgång till de mest avancerade och innovativa planeringsteknikerna. Vi är glada att kunna addera RayStation i vår portfölj av dosplaneringsverktyg”.

Marc Mlyn, chef för RaySearch Americas, säger: ”RayStation är alltmer erkänt som det mest innovativa och heltäckande dosplaneringssystemet. Det är glädjande att så många ledande cancerkliniker väljer RayStation för sina behov för dosplanering.”

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad behandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Med krav på marknadsgodkännande på vissa marknader

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com