We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Det ledande belgiska sjukhuset OLVZ väljer RayStation

OLV Ziekenhuis (OLVZ) är ett av de tio största sjukhusen i Belgien och erbjuder en rad olika specialiteter, inklusive cancerbehandling. För att kunna fortsätta erbjuda strålbehandling med teknik i utvecklingens framkant behövde sjukhuset ett nytt dosplaneringssystem till sitt största campus i Aalst. RayStation® valdes ut efter en omfattande utvärdering av de ledande systemen.

RayStation fick höga poäng inom alla sjukhusets nyckelkriterier inklusive beräkningshastighet, automatiseringskapacitet, adaptiv planering och ett användarvänligt gränssnitt. Ett antal olika dosplaneringssystem som i dagsläget används på OLVZ kommer att ersättas. Inköpet av RayStation inbegriper en omfattande uppsättning funktioner inklusive VMAT, IMRT, elektronplanering, fallback-planering, automatiserad bröstplanering, flermålsoptimering, skriptning och konturering.  

Dr. Samuel Bral, strålningsonkolog vid OLVZ, säger: ”Vi valde RayStation som vår nya plattform då det gör det möjligt för oss att använda mer avancerade verktyg för bildregistrering, auto-segmentering och manuell konturering. Med dessa verktyg kan vi använda oss av nya patientcentrerade behandlingsstrategier som till exempel adaptiv strålbehandling vilket gör oss till ett lokalt förankrat cancercenter som erbjuder behandlingar av högsta kvalitet.

Dr. Nadine Linthout, fysiker vid OLVZ, säger: 

”RayStation är ett avancerat dosplaneringssystem som har stöd för mallar, protokoll, skriptning och automatiserad planering. De verktygen gör det möjligt för oss att införa effektivare arbetsflöden och göra dosplaneringen mindre beroende av användaren. RayStation kommer hjälpa oss att skapa behandlingsplaner av högsta kvalitet för våra patienter”


Johan Löf, VD på RaySearch säger: ”Vi är mycket glada över att kunna hjälpa OLVZ behålla en framträdande position inom strålbehandling. Sjukhusets behov är en utmärkt matchning mot RayStations höga beräkningshastighet, kapacitet för automatisering av arbetsflöden, unika support för adaptiv strålterapi och kompabilitet med en lång rad olika behandlingsmaskiner. Vi ser fram emot ett långt samarbete med OLVZ.”


Om OLVZ

OLVZ är ett av de större sjukhusen i Belgien med campus i Aalst, Asse och Ninove. Sjukhuset har 959 vårdplatser och över 90 000 inläggningar per år och är ett av de största sjukhusen i Flandern utanför universitetssjukhusen. På OLVZ arbetar över 2 800 personer varav mer än 300 läkare och oberoende sjukvårdspersonal, vilket gör sjukhuset till en av regionens största arbetsgivare. Sjukhuset är känt för sin kardiologiska verksamhet och hjärt-kärlkirurgi, och är även en av ledarna inom robotkirurgi i Belgien.


Om RayStation

RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför RayStation dosplaneringssystem till kliniker över hela världen och distribuerar produkter genom licensavtal med ledande företag inom medicinsk teknik. Företaget utvecklar även nästa generationens onkologiska informationssystem, RayCare
®*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch och kommer att släppas ut på marknaden i december 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder.
RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.


Mer information om RaySearch finns på:
www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.


 
För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com