We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

RaySearch Laboratories AB (publ)

”Under första halvåret steg nettoomsättningen med 25 procent till 268 (214) MSEK. Rörelsemarginalen minskade dock till 22 (28) procent pga valutaeffekter och ökade försäljningskostnader till följd av expansion av vår globala sälj- och serviceorganisation. University of Wisconsin-Madison har blivit samarbetspartner avseende RayCare® och utvecklingsarbetet fortskrider enligt plan”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2017)

 • Nettoomsättning 141,6 (119,0) MSEK, varav intäkter från RayStation® 127,6 (107,8) MSEK
 • Resultat efter skatt 20,1 (28,8) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,59 (0,84) SEK
 • Rörelseresultat 26,8 (37,5) MSEK
 • Kassaflöde -13,7 (-21,0) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 108,8 (129,1) MSEK,varav RayStation 98,0 (120,8) MSEK 
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 36,0 (65,2) MSEK vid periodens utgång

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2017)

 • Nettoomsättning 268,4 (214,4) MSEK,varav RayStation 240,0 (188,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 46,4 (46,6) MSEK och resultat per aktie 1,35 (1,36) SEK
 • Rörelseresultat 60,3 (60,8) MSEK
 • Kassaflöde -16,7 (-26,3) MSEK 
 • Orderingång exkl. serviceavtal 213,7 (211,0) MSEK,varav RayStation 191,8 (193,4) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, t ex Johns Hopkins/Sibley Memorial Hospital, MedStar Georgetown University Hospital och Mayo Clinic Hospital i USA, Academic Medical Center (AMC) i Nederländerna, Salzburger Landeskliniken (SALK) i Österrike.
 • Samtliga funktioner i RayStation® 6 för aktivt skannade protoner (PBS) kan nu även användas för Mitsubishi Electrics PBS-system.
 • Ytterligare sex protonterapicenter valde RayStation under det andra kvartalet och hittills har totalt 35 protoncenter valt RayStation, vilket motsvarar mer än hälften av alla protoncenter som finns i världen idag.
 • Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med University of Wisconsin-Madison avseende RayCare*.
 • Bolagets kreditram har utökats från 100 MSEK till 350 MSEK.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Löf, VD           Telefon: +46 8 510 530 00   Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO   Telefon: +46 70 661 05 59   Epost:
peter.thysell@raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs för vissa marknader.