We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

UCSF utökar kraftigt sin RayStation-installation

Strålbehandlingsavdelningen vid University of California i San Francisco (UCSF) går över till att använda RayStation® som sitt enda dosplaneringssystem för alla linac-baserade behandlingar, vilket ersätter det flertal system som används idag. RayStation kommer att göra det möjligt för avdelningen att uppnå mer effektiva arbetsflöden i alla behandlingsformer och införliva automatiserad planering. Inköpet av ytterligare licenser och hårdvara slutfördes under juni.

Den köpta programvaran innehåller funktionalitet såsom deformabel registrering, adaptiv planering och fallback planning. Avdelningen kommer också att bli en av de första institutionerna som anammar RayStation’s dosplanering för Accuray’s TomoTherapy- och CyberKnife-system (denna funktionalitet har ännu inte fått marknadsgodkännande från FDA). Därtill planeras flera forskningsprojekt tillsammans med RaySearch Laboratories.

Tidigare i år ingick UCSF ett långsiktigt samarbete med RaySearch avseende onkologiinformationssystemet RayCare®, som för närvarande är under utveckling. De två systemen kommer att vara helt integrerade, vilket kommer göra det möjligt för UCSF att ta patientvården till nya nivåer och optimera resursanvändningen.

Tim Solberg, Ph.D., chef för medicinsk fysik vid UCSF, säger: "UCSF går mot en konsolidering av dosplanering för olika behandlingsmetoder  kombinerat med kunskapsbaserad adaptiv strålterapi. Vi tror att den mest effektiva patientfokuserade vården uppnås genom att välja bland alla de behandlingsmetoder som finns tillgängliga för oss, och med hjälp av tidigare erfarenheter som vägledning. Fram tills nu har det varit i stort sett omöjligt. Vi ser mycket fram emot de kommande åren, då många spännande lösningar kommer att bli tillgängliga."

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories, säger: "Vi är mycket glada över att kunna bryta ny mark för framtidens cancervård tillsammans med UCSF. Kombinationen av RayStation och RayCare kommer att utgöra en unik plattform för att kunna leverera precisionsbehandling och full ut utnyttja potentialen i s.k. big data.

Marc Mlyn, chef för RaySearch Americas, säger: "Vi ser fram emot att fortsätta detta projekt tillsammans med UCSF. Under de närmaste åren kommer vi att se många positiva förändringar med den nya teknik som implementeras på UCSF. Vi är stolta över att vara en del av denna utveckling."

Om UCSF
UCSF är ett ledande universitet som arbetar för att främja hälsa över hela världen genom avancerad biomedicinsk forskning, avancerade utbildningar inom life sciences, hälso- och sjukvård, och kvalitet i patientvården. Den innehåller topprankade högskolor för tandläkare, läkare, sjuksköterskor, farmaceuter; nationellt kända program i grundläggande, biomedicinska, befolkningsvetenskap; och en framstående biomedicinsk forskningsenhet. Den innehåller också UCSF Health, som omfattar topprankade sjukhus, UCSF Medical Center och UCSF Benioff Children’s Hospital i San Francisco och Oakland - och andra partner och anslutna sjukhus och vårdgivare i hela Bay Area. Vänligen besök www.ucsf.edu/news.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RayCare
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa, logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar de högpresterande strålbehandlings-algoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling. Systemet beräknas lanseras under 2017.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För att lära mer om RaySearch, gå till:  www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com