Pressreleaser

UCSF och RaySearch inleder samarbete avseende onkologiinformationssystemet RayCare®

RaySearch Laboratories AB och University of California, San Francisco (UCSF) har inlett ett långsiktigt samarbete avseende onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®, som RaySearch för närvarande utvecklar. RayCare® är nästa generations OIS, designad för att klara de framtida utmaningarna inom cancervården. I och med det här samarbetet kommer RayCare® att göra det möjligt för UCSF Radiation Oncology att gå i bräschen för att leverera högspecialiserad cancervård i världsklass. Samtidigt kommer det att ge viktiga indata till utvecklingen av RayCare®.

RayCare® ger stöd till de komplexa processer och analyser som är utom räckhåll för de informationshanteringssystem som finns i nuläget. UCSF har pågående projekt inom genomik och big data, med målet att öka kunskaperna om cancer och cancervård.  Samarbetet mellan RaySearch och UCSF har som mål att utveckla en stegvis och omfattande metod för att tillhandahålla datainfrastruktur att använda för kliniskt beslutstöd samt individualisering av cancervården inom strålbehandling. Om insamlade data är tillräckligt strukturerade skulle avancerade verktyg för att analysera enorma datamängder, så kallad big data-analys, vara till hjälp för att upptäcka nya orsakssammanhang, som mellan genomisk profil, levererad dos och behandlingsresultat. RayCare® blir en viktig komponent vad gäller att samla in och strukturera behandlings- och uppföljningsdata, samt möjliggöra att sammanföra data och analyser med andra system.

Vid utförandet av en fullständig cancerbehandling måste ett team av flera olika specialister genomföra hundratals steg, allt på ett mycket välorganiserat sätt. För att öka både effektiviteten och säkerheten måste RayCare® presentera rätt mängd information på ett begripligt sätt, och låta användarna vidta nödvändiga åtgärder med minsta möjliga ansträngning. Att förenkla användningen av RayCare® är en viktig del av samarbetet.

En annan viktig funktion hos RayCare® är att optimera resursanvändningen på klinikerna. Resurserna omfattar bland annat behandlingsmaskiner, tillbehör och bildgivande system, samt personal som läkare, sjuksköterskor, onkologer och andra medlemmar i vårdteamet. Valet av exempelvis behandlingsteknik, positionering och behandlingsmaskin avgör vilka resurser som krävs, samtidigt som det också påverkar kvaliteten på behandlingsplanen. RayCare® är byggt för att integrera resursutnyttjande, kvalitetsbedömning avseende behandlingsplanen samt schemaläggning i ett och samma system.

– UCSF är en idealisk samarbetspartner för det här spännande projektet. Det är inte bara en världsledande institution i fråga om vårdkvalitet, UCSF Radiation Oncology erbjuder också en diversifierad miljö av behandlingsmaskiner och andra system, vilket utgör en fantastisk omgivning för RayCare® att utvecklas i. Men ännu viktigare är kanske den inspiration och motivation vi får från att arbeta med det engagerade och kompetenta teamet på UCSF, säger Johan Löf, VD på RaySearch.

– Behovet är stort av en ny metod för informationshantering inom cancervården. Radiation Oncology-avdelningen är en naturlig utgångspunkt för den här utvecklingen, eftersom vi behandlar i princip alla typer av cancer. Redan i dag har Radiation Oncology ett mycket komplext informationsflöde, som är svårt att hantera med våra nuvarande system. Vårt mål är att hitta ett system som ger högre effektivitet på vår klinik, och som gör det möjligt för oss att stödja framtida initiativ inom adaptiv strålterapi och precisionsmedicin som annars inte skulle var möjliga, säger Catherine Park, M.D., professor in residence och ordförande för Department of Radiation Oncology, UCSF.


Om RayCare®
RayCare® är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa, logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare® integrerar de högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation®, och tillför avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling. Systemet beräknas lanseras under 2017.

Om UCSF
UC San Francisco (UCSF) är ett ledande universitet som arbetar för att främja god hälsa över hela världen genom avancerad biomedicinsk forskning, forskarutbildningar inom Life Science och vårdyrken, samt utmärkta resultat inom patientvård. Det omfattar topprankade forskningsinstitut inom tandvård, medicin, vård och farmakologi, en forskaravdelning med nationellt välrenommerade program inom grundläggande och translationell forskning, populationsforskning, och en framstående biomedicinsk forskningsverksamhet. Det omfattar även UCSF Health, som består av topprankade sjukhus, UCSF Medical Center och UCSF Benioff Children’s Hospitals i San Francisco och Oakland – och andra samarbetspartner och kontakter med sjukhus och vårdgivare i regionen runt San Franciscobukten. Läs mer på www.ucsf.edu/news.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com


För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com