Pressreleaser

Styrelseordföranden i RaySearch Laboratories AB (publ) avgår

RaySearchs styrelseordförande, Erik Hedlund, avgår från styrelsen med omedelbar verkan till följd av meningsskiljaktigheter med VD. Övriga styrelseledamöter uttrycker sitt fulla förtroende för VD. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Carl Filip Bergendal till styrelseordförande fram till årsstämman som hålls den 24 maj 2017.

”RaySearchs verksamhet utvecklas väl och enligt plan, och kommer inte att påverkas negativt av detta”, kommenterar Johan Löf, VD.

”Vi i styrelsen vill tacka Erik för hans bidrag till företagets utveckling under hans tid som styrelseordförande”, säger Carl Filip Bergendal, styrelseordförande.

Erik Hedlund har varit medlem i RaySearchs styrelse sedan 2000. I samband med sin avgång har Erik Hedlund begärt att hans A-aktier i RaySearch omvandlas till B-aktier.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com