Pressreleaser

RayStationnyheter och RayCare visas på ASTRO 2016

Den 25–28 september ställer RaySearch ut på ASTRO 2016 Annual Meeting i Boston, USA. Företaget kommer att demonstrera nya funktioner inför den kommande releasen av det egna dosplaneringssystem, RayStation®. Därtill kommer RaySearch att demonstrera sitt informationssystem för onkologi, RayCare®, som är under utveckling och kommer att lanseras under andra halvåret 2017. Deltagarna är välkomna att besöka RaySearch i monter #12012, och det går redan nu att boka demonstrationer på www.raysearchlabs.com. 

Nya funktioner i RayStation 6
Den kommande releasen av RayStation omfattar några spännande nya funktioner. En av de viktigaste är dosplanering* för systemen Accuray TomoTherapy® och Radixact™. Detta kommer att demonstreras i både RaySearchs och Accurays montrar. RayStation 6 kommer även att innefatta MR-baserad planering och nya utvecklingssteg inom protonterapiplanering, däribland Monte Carlo-dosberäkningar*, som också kommer att demonstreras.  

Automatiserad planering och Plan Explorer
RayStation har omfattande automatiserade planeringsfunktioner som hjälper till att optimera arbetsflöden och skapa nya behandlingsmöjligheter. Plan Explorer gör det till exempel möjligt att automatiskt generera ett stort antal alternativa dosplaner av hög kvalitet, vilket sparar tid och ger läkaren ett stort antal valmöjligheter att ta ställning till. 

Adaptiv terapi är här!
RayStation är designat för att underlätta införande och användning av adaptiv strålterapi i det kliniska arbetet. I RaySearchs monter kan deltagarna se hur automatiseringsfunktioner och smarta verktyg i de helt integrerade modulerna för dose tracking och adaptiv strålterapi gör det enkelt att komma igång. 

Nästa generations informationssystem för onkologi
RayCare är utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa, logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling.  

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar, som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för terapi med fotoner, elektroner, protoner och koljoner*. Systemet bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med toppmodern användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiska informationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

* Följande funktioner/produkter har ännu inte erhållit ett försäljningsgodkännande, 510(k), och finns för närvarande inte till försäljning i USA: Dosplanering för systemen Accuray TomoTherapy® och Radixact, Monte Carlo-dosberäkningar för protonterapiplanering, RayCare och kolterapiplanering.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com