Pressreleaser

RaySearch släpper Raystation 5 med stöd för koljonsstrålterapi och funktioner som innebär ett helt nytt synsätt på dosplanering

RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att version 5 av dosplaneringssystemet RayStation® har lanserats för kliniskt bruk i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland, och ska lanseras på de flesta större marknaderna under första halvåret 2016*. RayStation® 5 omfattar stöd för planering av koljonsterapi – den mest avancerade formen av strålbehandling, samt Plan Explorer, ett dosplaneringsverktyg som gör det möjligt för kliniker att maximera leveranseffektivitet och plankvalitet för varje patientbehandling individuellt.

*Regulatoriskt försäljningsgodkännande krävs på vissa marknader.

RayStation® 5 blir det enda kommersiellt tillgängliga dosplaneringssystemet som ger stöd för dosplanering av koljonsterapi, den mest avancerade formen av strålterapi. Koljonsterapi är en form av partikelterapi som har flera kliniska fördelar. Precis som för andra typer av partikelterapi kan djupet på dosdepositionen kontrolleras på ett exakt sätt, vilket förbättrar möjligheten att skydda friska vävnader. Vidare har koljoner en högre relativ biologisk effekt (RBE) jämfört med andra typer av strålning.  En viktig del av stödet för dosplaneringen avseende koljonsterapi i RayStation® 5 är den exakta modelleringen av RBE som har utvecklats i samarbete med GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung i Darmstadt i Tyskland. RBE-modellering är ett av flera exempel på teknologier som går att tillämpa också på andra typer av dosplanering i RayStation®. De första klinikerna att börja använda den här nya dosplaneringstekniken är MedAustron i Österrike och Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) i Italien.

Plan Explorer innebär en drastisk förändring av dosplaneringsprocessen. Den är baserad på möjligheten att för en enskild patient automatiskt generera ett stort antal behandlingsplaner som spänner över angivna kombinationer av behandlingstekniker och maskiner. Den erbjuder också en effektiv metod för att sortera och söka bland olika förslag till behandlingsplaner för att hitta den som är mest önskvärd. Detta gör det möjligt att säkerställa att all strålbehandling levereras med högsta möjliga effektivitet, med en optimal kombination av behandlingsteknik och maskin. Det kommer att spara tid för klinikerna och maximera användningen av resurser i form av behandlingsmaskiner.

RayStation® 5 har också många nya funktioner såsom  robust optimering baserad på 4D-CT-bilder och obegränsat utrymme för lagring av patientdata. Robusthet mot osäkerheter är en nyckelfaktor för att kunna utnyttja den högre graden av precision i moderna behandlingstekniker. Införlivandet av 4D-CT-bilder i den robusta optimeringsprocessen är avsedd för situationer där inre organ rör sig väsentligt i förhållande till varandra, såsom i bröstkorgen vid fri andning. För att kunna hantera de allt större datavolymerna som är förknippade med moderna bildgivande tekniker och högupplösta beräkningar erbjuder RayStation® 5 en mer flexibel konfiguration av flera parallella databaser och successiv arkivering. Detta underlättar uppgraderingsprocessen. RayStation® 5 tillför också en rik palett av väsentliga förbättringar inom allmän planering och patientmodellering, såsom hantering av flera behandlingsfall, volymrendering, konturering  med smart brush, konturering  sida-vid-sida, förbättrad 3D-CRT-planering, förbättrade utskrifter av behandlingsplaner, planprotokoll och skriptning, samt en modul för virtuell simulering. Det grafiska användargränssnittet har också omarbetats för att ytterligare förbättra användarupplevelsen.

– Det är glädjande att kunna lansera en ny produkt med så många nya funktioner och förbättringar. RayStation® 5 tar ett enormt kliv framåt på många områden, som dosplanering för koljonsterapi och automatiserad planering. Men det är bara början. Vi har många spännande planer och idéer inför framtiden, så det här höga tempot inom utveckling och innovation kommer att fortsätta under en lång tid framöver, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories. 

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com