Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

”Intäkterna från RayStation® ökade med 52 procent till 113 (74) MSEK och vi ser positivt på resten av året. Utvecklingen av RayCare® fortskrider enligt plan, och inom kort kommer vi att ingå fler samarbetsavtal med världsledande cancerkliniker gällande RayCare”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättning 125,7 (100,6) MSEK, varav RayStation 112,6 (73,9) MSEK
 • Resultat efter skatt 28,9 (14,5) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,84 (0,42) SEK
 • Rörelseresultat 38,5 (20,1) MSEK
 • Kassaflöde -4,2 (-6,5) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 101,1 (109,0) MSEK, varav RayStation 91,2 (89,6) MSEK
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 55,5 (59,3) MSEK vid periodens utgång

 NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättning 340,1 (265,6) MSEK, varav RayStation 301,2 (190,9) MSEK
 • Resultat efter skatt 75,5 (36,9) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 2,20 (1,08) SEK
 • Rörelseresultat 99,3 (51,0) MSEK
 • Kassaflöde -30,4 (-8,8) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 312,1 (267,3) MSEK, varav RayStation 284,6 (214,0) MSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • RaySearch har vunnit flera stora upphandlingar från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex University Medical Center Groningen (UMCG) i Nederländerna, UZ Leuven och UCL Saint-Luc samt AZ Sint-Jan Brugge–Oostende AV i Belgien, Queen Elizabeth Hospital Birmingham i Storbritannien, m fl.
 • Strategisk allians med IBA för att erbjuda en heltäckande och integrerad lösning för adaptiv strålbehandling med protoner, samt utökat samarbete med Mevion avseende RayCare och stöd för HYPERSCAN Adaptive Aperture.
 • Bolagets kreditram har utökats från 50 till 100 MSEK, varvid företagsinteckningarna har ökat till 100 MSEK.
 • Victoria Sörving, chefsjurist, lämnade bolaget under september.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Erik Hedlund avgick som styrelseordförande och lämnade styrelsen den 17 november 2016. Carl Filip Bergendal valdes till ny styrelseordförande fram till årsstämman som hålls den 24 maj 2017. 


OM RAYSEARCH
 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD          Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO   Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com