We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch Laboratories AB (publ) årsredovisning 2015

RaySearch Laboratories AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning 2015 på webbsidan. Dokumentet inkluderar även RaySearchs bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på RaySearchs webbsida under finansiella rapporter (http://www.raysearchlabs.com/investor/financial-reports/). Räkenskapsåret avser perioden 1 jan – 31 dec 2015.

Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 17 maj 2016 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Anmälan om deltagande ska ske senast den 11 maj 2016 kl. 16.00.

RaySearch offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016, kl. 18.00 CET.

För mer information, kontakta:

RaySearch Laboratories AB (publ)
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Om RaySearch

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.