Pressreleaser

Raysearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

”Intäkterna från RayStation® ökade med 100 procent till 107,8 (53,9) MSEK och vi ser ljust på resten av året. Utvecklingen av RayCare® fortskrider enligt plan och vi kommer att demonstrera systemet under strålterapimässan ASTRO 2016 i Boston i slutet av september”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)

 • Nettoomsättning 119,0 (77,3) MSEK, varav RayStation 107,8 (53,9) MSEK
 • Resultat efter skatt 28,8 (-2,6) MSEK och resultat per aktie 0,84 (-0,08) SEK
 • Rörelseresultat 37,5 (-2,1) MSEK
 • Kassaflöde -21,0 (-10,1) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 129,1 (72,0) MSEK, varav RayStation 120,8 (55,3) MSEK
 • Orderstocken för RayStation uppgick till 65,2 (40,2) MSEK vid periodens utgång

HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)

 • Nettoomsättning 214,4 (165,1) MSEK, varav RayStation 188,6 (116,6) MSEK
 • Resultat efter skatt 46,6 (22,4) MSEK och resultat per aktie 1,36 (0,65) SEK
 • Rörelseresultat 60,8 (31,0) MSEK
 • Kassaflöde -26,3 (-2,3) MSEK
 • Orderingång exkl. serviceavtal 211,0 (158,3) MSEK, varav RayStation 193,4 (124,4) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • RaySearch har fortsatt vunnit flera stora upphandlingar från några av världens största och mest respekterade cancerkliniker, t ex University of California San Francisco och Miami Cancer Institute i USA, ett flertal nya protonkliniker i Japan samt Holland Particle Therapy Centre i Nederländerna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Victoria Sörving, chefsjurist, har beslutat lämna bolaget under september.

OM RAYSEARCH 

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Johan Löf, VD  Telefon: +46 8 510 530 00  Epost: johan.lof@raysearchlabs.com 
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59  Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com