Pressreleaser

Queen Elizabeth Hospital Birmingham väljer RayStation

Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB), ett ledande brittiskt sjukhus, har valt dosplaneringssystemet RayStation® efter en omfattande utvärdering av marknadsledande system. Avtalet omfattar både kliniska licenser och forskningslicenser, och installationen kommer att omfatta adaptiv planering, flermålsoptimering, automatiskbröstplanering, skriptning och strålningsbiologi. 

QEHB är en del av University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, som är ett av Storbritanniens största regionala center för cancerbehandling utan kirurgiska ingrepp. Centret erbjuder en hög grad av specialisering avseende olika typer av tumörer, och behandlar patienter från de Brittiska öarna och även från kontinenten. Strålbehandlingsavdelningen på QEHB är en av de mest avancerade anläggningarna som finns i Storbritannien. Utrustningsportföljen omfattar sex linjäracceleratorer, två TomoTherapy-system samt ett CyberKnife-system. RayStation har den flexibilitet och kompatibilitet som krävs för att klara framtida planeringsbehov för ett ledande center med ett brett utbud av behandlingsmaskiner. 

Jason Cashmore, ansvarig för dosplaneringen på QEHB, säger:

– En grundlig utvärdering gjorde det tydligt att RayStation var den bästa lösningen för att klara våra behov både nu och på lång sikt. Dess beräkningshastighet, i kombination med avancerad automatisering och kapacitet för skriptning, kommer att göra det möjligt för oss att optimera arbetsflöden för adaptiv planering och spara mycket tid för läkarna. 

Johan Löf, VD för RaySearch, säger:

– Vi ser fram emot att arbeta med Queen Elizabeth Hospital Birmingham och att tillhandahålla en enhetlig plattform för sjukhusets hela dosplanering. Teamet på QEHB har en tydlig inriktning mot automatisering och adaptiv planering och använder sig också av mångfacetterad och avancerad behandlingsutrustning. Det här är just den sortens miljö där RayStation verkligen kommer till sin rätt. 

Om Queen Elizabeth Hospital Birmingham
Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB) som drivs av University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (UHB), är känt som ett av de ledande sjukhusen i Europa, med ett internationellt anseende inom vårdkvalitet,  informationssystem/IT, klinisk utbildning samt forskning. QEHB tillhandahåller direkta kliniska tjänster till över 1 miljon patienter årligen, och betjänar en regional, nationell och internationell befolkning. Utöver specialistkliniken för cancervård har UHB det största centret i Europa för organtransplantation, och är ett stort specialistcenter för brännskador, plastikkirurgi samt neurovetenskaper.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com