Pressreleaser

Nytt distributionsavtal för RayStation i Polen

RaySearch har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med TMS Sp. Z o.o. i Warszawa, som ger TMS det fulla ansvaret för marknadsföring, försäljning och service av RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® i Polen. 

TMS är en ledande polsk distributör av medicinsk strålbehandling och medicinska diagnostiksystem. Bolaget, som grundades 1994, har ett starkt kliniskt nätverk, och tillhandahåller försäljning och supporttjänster inom hela landet. För närvarande har TMS cirka 100 medarbetare. 

Lukasz Skibinski, delägare i TMS samt rådgivande ledamot, säger: ”RayStation är ett mycket innovativt system med många nya behandlingsalternativ för canceravdelningarna. Vi är stolta över att få introducera systemet i Polen och vi är mycket glada över att samarbeta med RaySearch.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Polen är en spännande marknad med utmärkt tillväxtpotential, och många kliniker kommer att ha nytta av den förbättrade cancervården som RayStation möjliggör. I TMS har vi en stark och erfaren samarbetspartner, och jag ser fram emot vårt samarbete.”

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com