Pressreleaser

Nederländernas första protoncenter väljer RayStation

RayStation® kommer att ha en central roll i introduktionen av protonterapi i Nederländerna.

RayStation har blivit valt som dosplaneringssystem för Holland Particle Center (HollandPTC), Nederländernas första protoncenter. Anläggningen kommer att öppna i augusti 2017 och förväntas behandla 600 patienter per år med Varians ProBeam®-system. Genom öppnandet av detta center kommer patienter från Nederländerna inte längre att behöva resa utomlands för att få protonbehandling.

Oöverträffad funktionalitet för protonplanering, baserad på bevisad innovativ teknik har gjort RayStation till förstahandsvalet för många ledande protoncenter i världen. HollandPTC har valt RayStation i konkurrens med andra marknadsledande system genom en omfattande upphandlingsprocess. RayStation erhöll den bästa utvärderingen i ett antal nyckelområden såsom adaptiv strålterapi, konnektivitet, automatisering, skriptning, användarvänlighet och optimering av behandlingsplaner. Nästa generations planoptimering var ett viktigt område för HollandPTC och RayStations funktionalitet för flermålsoptimering var avgörande i utvärderingen.

Leverans av systemet kommer att påbörjas under det tredje kvartalet och kommer att innehålla funktionalitet för pencil beam scanning, adaptiv strålterapi, strålningsbiologi och flermålsoptimering. Avtalet omfattar både kliniska licenser och forskningslicenser.

Förutom att stödja vård i världsklass kommer RayStation att spela en viktig roll inom banbrytande forskning på Holland PTC. Forskningssamarbetet kommer att omfatta områden såsom adaptiv strålterapi (online och offline), automatiserad flermålsoptimering, räckviddsverifiering och strålningsbiologi.

Martijn Eenink, sjukhusfysiker vid HollandPTC och Leiden University Medical Center, säger: "Vi är mycket glada över de möjligheter RayStation erbjuder för att leverera förstklassig patientvård. RayStations flermålsoptimering kommer att underlätta skapandet av behandlingsplaner av högsta kvalitet. Dess integrerade stöd för bildstyrd protonterapi ger oss möjlighet att enkelt anpassa dessa planer till förändringar i patientens anatomi under behandlingens gång, och därigenom öka behandlingsnoggrannheten".

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories, säger: "Protonterapi är ett viktigt fokusområde för RaySearch, och vi har utformat RayStation för att fullt ut kunna utnyttja möjligheterna med denna behandlingsteknik. Vi har också säkerställt att RayStation kan ta fram behandlingsplaner för alla relevanta protonterapimaskiner som finns på marknaden, och här ingår förstås Varians ProBeam. Jag är glad över möjligheten att både stödja den höga vårdkvaliteten på HollandPTC och att driva utvecklingen framåt genom detta samarbete.”

Om protonterapi
Protonterapi är en spjutspetsteknik inom strålterapi som ökar i popularitet. Dess fördelar inkluderar möjligheten att leverera maximal dos till ett precist djup i kroppen med betydligt mindre strålning till frisk vävnad än vid konventionell teknik.

Om HollandPTC
HollandPTC är ett partnerskap mellan Erasmus University Medical Center, Leiden University Medical Center och Delft University of Technology. Förutom patientvård kommer centret också bedriva omfattande forskning och utveckling.

Om RayStation
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com