We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Mevion och RaySearch utökar sitt samarbete till onkologiinformationssystemet RayCare och stöd för HYPERSCAN Adaptive Aperture

RaySearch och Mevion Medical Systems, båda ledande aktörer inom protonterapi, utökar sitt samarbete till att inkludera onkologiinformationssystemet RayCare® som utvecklas av RaySearch, samt utveckling av algoritmer för att till fullo dra nytta av de avancerade egenskaperna hos protonbehandlingsmaskinen MEVION S250i med Adaptive Aperture. Samarbetsavtalet offentliggjordes på den årliga strålterapimässan ASTRO (American Society for Radiation Oncology) i Boston.

RayCare är nästa generations OIS (Oncology Information System) som utvecklas av RaySearch för att hantera de komplexa logistiska utmaningar som moderna storskaliga strålterapikliniker ställs inför. Systemet integrerar de mycket effektiva strålterapialgoritmer som finns i RayStation® och därutöver avancerad funktionalitet för resursoptimering, optimering av arbetsflöden på kliniken, samt adaptiv strålterapi. Systemet beräknas lanseras under 2017.

Adaptive Aperture är en multibladskollimator i mikroformat som designats specifikt för HYPERSCAN. Dess unika egenskap att kunna kollimera varje energilager individuellt möjliggör spotstorlekar så små som 1-3 mm, för alla energier och alla djup, vilket inte erbjuds av något annat system på marknaden. Enligt samarbetsavtalet kommer RaySearch att utveckla planeringsfunktionalitet för att stödja denna typ av kollimering.

Tidigare samarbeten mellan RaySearch och Mevion har lett till imponerande resultat på Mevion-kliniker så som Ackerman Cancer Center (ACC) i Jacksonville, Florida. ACC kommissionerade RayStation på mycket kort tid, bara två veckor, och behandlar nu fler än 40 patienter per dag med ett behandlingsrum.

Townsend Zwart, senior director of advanced development hos Mevion Medical Systems, säger:

Adaptive Aperture är idealiskt för intensitetsmodulerad protonterapi (IMPT) eftersom man kan åstadkomma den skarpaste penumbran som överhuvudtaget är möjlig, utan att användaren manuellt behöver skapa öppningar och göra justeringar. Vi är väldigt glada över att vi härmed utökar vårt samarbete med RaySearch för att hjälpa klinikerna att få ut mesta möjliga av den här avancerade tekniken.”

Johan Löf, VD för RaySearch, sager:

­­Samarbetet med Mevion, marknadsledaren inom kompakta protonterapisystem, gör det möjligt för oss att erbjuda en totallösning till kliniker med vilken de kan ge sina patienter världens mest avancerade protonbehandlingar.

Mer information om samarbetet mellan RaySearch och Mevion kan fås vid bås #12012 (RaySearch) och bås #10031 (Mevion) i utställningshallen på ASTRO.
RayCare och MEVION S250 Proton Therapy System with HYPERSCAN with Adaptive Aperture är ännu inte godkända av FDA.  

Om Mevion Medical Systems
Mevion Medical Systems inc, är en ledande leverantör av protonterapisystem för behandling av cancer. Mevion är baserat i Littleton, Massachusetts, US, och har kontor i Europa, Japan och Kina. För mer information, se www.mevion.com.

Om MEVION S250 Series
Mevion S250 Series är designat för att ge mycket effektiva protonterapibehandlingar. Systemet är det enda på marknaden som har protonacceleratorn i strålhuvudet vilket gör att maskinen tar mindre plats på kliniken. Systemet har en patenterad lösning för snabb strålleverans och möjliggör därmed behandlingar med hög kvalitet till en lägre kostnad. Sammantaget är systemet ytterst konkurrenskraftigt. MEVION S250 Series inkluderar:
- MEVION S250 Proton Therapy System, som erbjuder mycket stabila behandlingar med hög precision
- MEVION S250 Proton Therapy System with HYPERSCAN with Adaptive Aperture, som levererar hypersnabba robusta IMPT-behandlingar och därmed undviker leveransosäkerheter
- MEVION S250mx, som möjliggör protonterapi med full skalbarhet och pålitlighet i och med att behandlingsrummen är oberoende av varandra

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar, som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för terapi med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med toppmodern användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiska informationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.