We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Ledande belgiskt universitetssjukhus väljer RayStation

RayStation® kommer att automatisera arbetsflöden och stödja storskalig adaptiv planering på AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV Hospital.

AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV Hospital, ett ledande belgiskt universitetssjukhus, har valt RayStation som enda dosplaneringssystem för den expanderande strålbehandlingsavdelningen på sitt centrum i Brygge. RayStation kommer att ersätta avdelningens nuvarande system och stödja dosplanering både för strålbehandling för existerande linjäracceleratorer och för två nyinköpta maskiner.  

RayStation kommer att göra det möjligt för avdelningen att förenkla och optimera arbetsflöden och göra stora framsteg inom adaptiv planering. Avtalet omfattar bland annat RayStations kompletta system för adaptiva strålterapi och flermålsoptimering (MCO). Licenser har köpts för nio samtidiga användare.  

­­­- RayStations kapacitet för flermålsoptimering (MCO) kommer att ge oss ett enklare sätt att skapa optimerade planer som överensstämmer med kliniska mål för varje unikt fall. Kontureringsverktygen är utmärkta och kommer att spara väsentligt med tid samtidigt som precisionen ökar, säger Geertrui Demeestere, M.D., chef för strålbehandlingsavdelningen vid centret i Brygge. 

- Adaptiv strålterapi är en viktig metod för att nå framgång, och RayStation ger oss alla verktyg vi behöver i ett och samma system. Funktioner såsom snabb beräkningshastighet och noggrann deformerbar registrering kommer att möjliggöra ett snabbt och effektivt arbetsflöde för adaptiv terapi.  RaySearch har det tekniska kunnandet för att skräddarsy installationen efter våra krav, inklusive implementering av VMwares Horizon VDI-lösning. RayStations skriptningsverktyg gör det möjligt att automatisera och optimera arbetsflödet för dosplanering, säger Bert Bakelandt, fysikchef på AZ Sint-Jan – Oostende AV Hospital, Brygge. 

- Vi är mycket glada att kunna tillhandahålla en komplett dosplaneringslösning för AZ Sint-Jan – Oostende AV Hospital. Adaptiv strålterapi är ett av våra viktigaste fokusområden och vi har redan från början konstruerat RayStation med det i åtanke.  Vi ser fram emot ett samarbete som kommer ge fler patienter i Brygge möjlighet att behandlas med adaptiv strålterapi, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB. 

Om AZ Sint-Jan – Oostende AV Hospital
AZ Sint-Jan – Oostende AV Hospital är ett av Belgiens ledande universitetssjukhus. Centret i Brygge har 892 sängplatser, 228 läkare och kirurger, och 2 336 övrig heltidsanställd personal. Sjukhusets avancerade anläggningar omfattar 18 operationssalar, en intensivvårdsavdelning med 45 sängplatser, avancerad kapacitet för mikrokirurgi och ett laboratorium i världsklass. Strålbehandlingsavdelningen behandlar omkring 1 500 patienter varje år.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för terapi med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med bästa möjliga användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com