Pressreleaser

IBA och RaySearch ingår strategisk allians för att erbjuda en unik integrerad lösning för adaptiv strålterapi med protoner

IBA och RaySearch Laboratories, globala ledare inom protonterapilösningar och mjukvara för dosplanering, har ingått en långsiktig strategisk allians för att kombinera sina respektive teknologier och ta adaptiv strålterapi med protoner till nästa nivå.  

Som en del av samarbetet kommer onkologiinformationssystemet RayCare®, som för närvarande är under utveckling hos RaySearch, att anpassas för optimal användning tillsammans med IBAs maskiner för protonbehandling. I både RayStation® och RayCare, samt i IBAs protonterapisystem, kommer gemensamma funktioner, anpassade mjukvarugränssnitt och modifierade grafiska användargränssnitt att möjliggöra en sömlös integration av arbetsflöden för maximal prestanda. Resultatet blir en komplett och nyckelfärdig lösning för all mjuk- och hårdvara som behövs för att kunna leverera en synnerligen effektiv adaptiv protonterapibehandling. 

Protonterapi är en av de strålterapibehandlingar som har störst precision. Det går att stråla målet med en optimal dos, samtidigt som omgivande vävnad skonas i betydligt högre grad än vid traditionella strålbehandlingar. Tekniken ökar i popularitet över hela världen, och det har publicerats studier som visar att cirka 20 procent av de patienter som behandlas med strålterapi skulle gynnas av protonterapi, samtidigt som det bara är 1 procent som får det i dagsläget. 

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB, säger:

– IBA och RaySearch har som mål att ta protonterapin till nya nivåer. I och med det här samarbetet med den ledande leverantören i världen av protonterapisystem ger vi klinikerna en komplett plattform som kommer att optimera arbetsflödena och möjliggöra mer precisa och specialanpassade behandlingar till patienterna. På så sätt blir det möjligt att realisera protonterapins fulla potential. 

Olivier Legrain, VD för IBA, säger:

– Vi är övertygade om att protonterapi kommer att förbättra vården för en allt större andel cancerpatienter under de närmaste åren. Genom att kombinera IBAs system med RayCare och RayStation skapar vi den mest heltäckande och innovativa protonterapilösningen som finns. Det här samarbetet är ett viktigt steg mot adaptiv protonterapibehandling som kommer att bredda spektrumet av kliniska applikationer och bana väg för bästa möjliga resultat för cancerpatienter över hela världen.

Om IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A) är ett globalt medicinteknikföretag med fokus på integrerade och innovativa lösningar för diagnostisering och behandling av cancer. Företaget är teknologiskt världsledande inom området protonterapi, som anses vara den mest avancerade formen av strålterapi som finns tillgänglig i dag. IBAs protonterapilösningar är flexibla och anpassningsbara, och gör det möjligt för kunderna att välja från system för både heltäckande, fullskaliga protonterapicenter och kompakta system för enskilda behandlingsrum. IBA har även stråldosimetriverksamhet och utvecklar partikelacceleratorer för medicinsk och industriell användning. IBA, med huvudkvarter i Belgien, har över 1 300 anställda globalt, och har installerat system över hela världen. IBA är noterat på den alleuropeiska börsen EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR och Bloomberg IBAB.BB).
Mer information finns på: www.iba-worldwide.com.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för terapi med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med bästa möjliga användarvänlighet.

Om RayCare
RayCare är nästa generations OIS, utvecklat från grunden av RaySearch för att ge stöd åt de komplexa, logistiska utmaningarna inom moderna, storskaliga strålterapicenter. RayCare integrerar högpresterande strålbehandlingsalgoritmer som finns tillgängliga i RayStation och tillför avancerade funktioner for klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden samt adaptiv strålbehandling. Systemet beräknas lanseras under 2017.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.
Mer information finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Thomas Ralet, Vice-President Corporate Communication, IBA
Telefon: +32 (0)10-475 890
Communication@iba-group.com

Bao Nguyen, Marketing Manager Proton Therapy, IBA
Telefon: +32 (0)10-203 374
bao.nguyen@iba-group.com