We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Hacettepe University Hospitals i Turkiet väljer RayStation

Hacettepe University Hospitals, en ledande universitetssjukhusgrupp i Turkiet, har valt RayStation® som sitt dosplaneringssystem. Avdelningen för strålonkologi vid Hacettepe är ett av de mest teknologiskt avancerade centren i Europa/Asien, med utrustning som bland annat omfattar linjäracceleratorer, CyberKnife, brachyterapi och 4D-CT-bildtagningsutrustning från Varian och Elekta. 

Ordern kom via Oncotech Medical Systems, RaySearchs distributionspartner i Turkiet. Konfigurationen omfattar två kliniska arbetsstationer och två kontureringsstationer, och funktionerna ska omfatta 3D-CRT, VMAT, IMRT, backup-planering, deformerbar registrering och flermålsoptimering. Installationen ska enligt planerna äga rum under hösten 2016. 

Hacettepe University Hospitals har som mål att skapa ett integrerat strålterapicenter som ska gå i bräschen för att tillhandahålla avancerad cancerbehandling. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att samla det breda utbudet av behandlingsteknologi under ett enda dosplaneringssystem. RayStation gör det möjligt genom sin stora flexibilitet och stödet för de allra senaste behandlingsteknikerna och -maskinerna. 

Professor Gokhan Ozyigit, chef för avdelningen för strålonkologi på Hacettepe University Hospitals, säger: ”Inom strålbehandlingsområdet tenderar man att fokusera på behandlingsmaskiner snarare än mjukvara. Jag anser att vi för patienternas skull måste byta fokus. RayStation blir vår grundläggande plattform för olika typer av strålbehandlingsmaskiner. De unika och avancerade funktionerna i det här kraftfulla verktyget kommer att möjliggöra en maskinoberoende miljö och ge oss en ny metod och inriktning för strålterapins framtid.”

Mecit Canbolat, VD för Oncotech Medical Systems, säger: ”Hacettepe University Hospitals är en av de mest välkända av liknande anläggningar i Turkiet och en ledande innovatör inom strålterapi. RayStation passar perfekt till en avdelning som måste konsolidera ett flertal olika maskiner. Det här samarbetet kommer att hjälpa oss att förbättra vårdkvaliteten för patienterna och borde vara en inspiration för andra kliniker.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Vi har designat RayStation för att den ska tillgodose behoven hos ledande kliniker som Hacettepe University Hospitals, som arbetar med avancerade tekniker och som ofta har system från olika leverantörer. I dag är det mjukvaran som driver innovationen framåt inom strålterapin, och RayStation ligger i framkant i den här utvecklingen. Det hjälper till att bana väg för nya behandlingsmöjligheter, och erbjuder bästa möjliga användarerfarenhet till läkarna.”

Om Hacettepe University Hospitals
Hacettepe University Hospitals grundades 1966 och har en ledande ställning inom medicinsk utbildning i Turkiet och har ett mycket gott anseende internationellt. Hacettepe hör i dag till de mest framstående sjukhusen i Turkiet. Gruppen består av fyra sjukhus som tillhandahåller moderna sjukvårdstjänster till patienter från hela Turkiet. Hacettepe Oncology Hospital är ett av världens mest prestigefyllda cancercenter. På avdelningen för strålonkologi behandlas över 2 500 patienter om året.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com