We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Gents Universitetssjukhus väljer RayStation som sitt huvudsakliga dosplaneringssystem

Gents universitetssjukhus (UZ Gent) i Belgien använder linjäracceleratorer från flera leverantörer och har nu valt RayStation® för att effektivisera planeringen.

UZ Gent har kapacitet för över 3 000 patienter och är med sina närmare 6 000 medarbetare ett av Flanderns största och mest specialiserade sjukhus. Avdelningen för strålbehandling har en tung meritlista inom utvecklingen av innovativa strålbehandlingstekniker, och har gjort ett stort bidrag till utvecklingen av IMRT. Sjukhuset spelar för närvarande en ledande roll inom klinisk och fysikinriktad forskning inom design av modulerad dos (dose painting by numbers).

UZ Gents strålbehandlingsavdelning har konfigurerade linjäracceleratorer från Elekta och Varian, men behövde en mjukvara för dosplanering som enkelt skulle kunna integreras med deras befintliga system och effektivisera arbetsflödet. De hittade vad de sökte i dosplaneringssystemet RayStation från RaySearch, som erbjuder hög kompatibilitet med samtliga linjäracceleratorer som finns på marknaden. RayStation kommer att användas till all klinisk dosplanering på avdelningen.

Prof. Dr. Yolande Lievens på strålbehandlingsavdelningen, säger:

– Med RayStation ser vi fram emot fördelarna med en betydligt snabbare och effektivare daglig planering, vilket ger oss möjlighet att välja den optimala behandlingen för varje enskild patient. Vi uppskattar också RaySearchs öppenhet gentemot den forskning kring planering som bedrivs vid vår avdelning och bolagets entusiasm över ett eventuellt samarbete.

– Vi är oerhört stolta över att kunna räkna in UZ Gent som en av våra RayStation användare. Sjukhusets erkända expertis inom strålbehandling kommer att vara mycket värdefull för att ytterligare lyfta fram dosplaneringssystemets unika fördelar här i Beneluxregionen, och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Annelies Zimmermann, Business Director på RaySearch Benelux. 

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com


För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com