We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Flera nya protonterapicenter i Japan har valt RayStation

RayStation har valts ut som dosplaneringslösning för flera nya protonterapicenter i Japan. Dessa center kommer att utföra strålbehandlingar med hjälp av Mitsubishi Electrics protonterapisystem. 

Mitsubishi Electric valde RayStation-systemet, som marknadsförs i Japan av Hitachi, Ltd. ("Hitachi"). Beställningen föregicks av en utvärdering av RaySearchs dosplaneringssystem, samt av Hitachis kundsupport. Systemet omfattar Pencil Beam Scanning (PBS) och Uniform Scanning (US), och kommer att bli de första kliniska installationerna av RayStation för protonterapi i Japan. 

Protonterapi är ett viktigt fokusområde för RaySearch. Enastående kapacitet för protonplanering baserad på bevisad, innovativ teknologi gör RayStation till den dosplaceringslösning som är förstahandsvalet för många ledande protonterapicenter över hela världen. Center över hela världen har valt RayStation tillsammans med protonsystem från alla ledande leverantörer, bland annat IBA, Varian, Mevion, Mitsubishi och Sumitomo.  

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB, säger: ”Jag är glad över att kunna främja protonterapin i Japan, tillsammans med Hitachi och Mitsubishi Electric. Mitsubishi har en stor installerad bas av protonterapisystem i Japan och tillsammans har vi möjlighet att föra klinisk kompetens till nya nivåer.”

Om protonterapi
Protonterapi är en spjutspetsteknik inom strålterapi som ökar i popularitet över hela världen. Dess fördelar inkluderar möjligheten att leverera maximal dos till ett precist djup i kroppen med betydligt mindre strålning till frisk vävnad än vid konventionell teknik.

Om Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric utvecklar och levererar avancerade partikelterapisystem till användare över hela världen. 2005 blev företaget den första tillverkaren i världen som fick ett koljon-/protonterapisystem godkänt. Fram till idag har Mitsubishi Electric installerat system till sju av de tio partikelterapicentren i Japan.

Om Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. är en ledande leverantör av cancerbehandlingslösningar som erbjuder den senaste teknologin för partikelstrålebehandling på ledande sjukhus för strålbehandling av cancer i både Japan och USA. Företaget tillhandhåller även lösningar för strålbehandling med fotoner tillsammans med RaySearch Laboratories och TomoTherapy. Hitachi har en avdelning enbart inriktad på försäljning och service, och ett nätverk av lokal försäljning- och servicepersonal över hela Japan.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För att lära mer om RaySearch, gå till: www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com