We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Det första protonterapicentret i södra Florida väljer RayStation

Miami Cancer Institute, som ingår i Baptist Health South Florida, har valt RayStation som dosplaneringssystem till sin nya protonterapianläggning, den första i sitt slag i södra Florida. Institutet kommer att betjäna ett större område, och ge patienter i Latinamerika och Karibien tillgång till fördelarna med protonterapi. 

RayStation kommer att användas för all dosplanering för protonbehandlingar på Miami Cancer Institute, och installationen kommer att omfatta avancerade funktioner som deformerbar registrering, dosackumulering samt adaptiv strålterapi. Anläggningen kommer också att bli en av de första att använda verktyget Plan Explorer i RayStation, som möjliggör en automatisk generering av ett stort antal behandlingsplaner för definierade kliniska mål och kombinationer av behandlingsmetoder och maskiner. 

Avtalet omfattar både kliniska licenser och forskningslicenser, och RayStation tillhandahåller en plattform för banbrytande forskning vid Miami Cancer Institute. Därutöver kommer anläggningen att samarbeta med RaySearch Laboratories inom betatestning av dosplanering med RayStation i samband med TomoTherapy- och CyberKnife-systemen från Accuray (dessa funktioner har ännu inte fått ett marknadsgodkännande). 

Minesh Mehta, biträdande chef och ansvarig för onkologiavdelningen på Miami Cancer Institute, säger:

– Protonterapianläggningen börjar verkligen ta form. Cyklotronen är på plats och vi har nu valt dosbehandlingssystem. Vi är nöjda med att ha inlett ett samarbete med RaySearch, som har en mycket omfattande meritlista vad gäller att tillhandahålla avancerad teknik till toppmoderna sjukhus som vårt. Vi ser fram emot en långsiktig relation som kommer att omfatta implementering av ny teknik under de närmaste åren. 

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB, säger:

– Vi är mycket glada över att samarbeta med Miami Cancer Institute i det här protonprojektet. Centret kommer att tillhandahålla  viktig sjukvård för cancerpatienter i området södra Florida, och vi ser fram att arbeta med det här teamet för att försäkra oss om att de har de verktyg som krävs för att erbjuda sina patienter bästa möjliga vård. 

Marc Mlyn, chef för RaySearch Americas, säger:

– Utöver de tekniker som Miami Cancer Institute kommer att kunna tillhandahålla direkt, finns det stora möjligheter till framtida utveckling och snabbare arbetsflöden som kommer att gynna alla. 

Om protonterapi
Protonterapi är en spjutspetsteknik inom strålterapi som ökar i popularitet. Dess fördelar inkluderar möjligheten att leverera maximal dos till ett precist djup i kroppen med betydligt mindre strålning till frisk vävnad än vid konventionell teknik.

Om Miami Cancer Institute
Miami Cancer Institute ingår i Baptist Health South Florida, regionens största sjukvårdsorganisation. Miami Cancer Institute ska stå färdigt under 2016 och kommer att inhysa all Baptist Health South Floridas cancervård under ett och samma tak. Det kommer också att tillhandahålla forskning i världsklass, med tillgång till kliniska prövningar och banbrytande behandlingar.

Om RayStation
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på toppmodern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com