Pressreleaser

Catharina-Sjukhuset i Eindhoven väjler RayStation för adaptiv strålbehandling

Det nederländska sjukhuset Catharina Ziekenhuis i Eindhoven har valt RayStation® för att kunna erbjuda mer individanpassad strålbehandling till patienterna tack vare de unika, adaptiva dosplaneringsfunktionerna som mjukvaran erbjuder. Sjukhuset blir också samarbetspartner med RaySearch Laboratories AB (publ) gällande betatester, och kommer att testa och ge feedback på kommande versioner av systemet.  

Catharina-sjukhuset i Eindhoven är ett ledande undervisningssjukhus med i stort sett samtliga specialiseringar inom medicin. Sjukhuset erbjuder standardiserad vård men får även ta emot många patientgrupper i Nederländerna med behov av specialistvård på remiss inom områdena onkologi, kardiologi, dialys samt behandling av övervikt och fetma.

Catharina-sjukhuset har belönats med kvalitetsmärkningen NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Ziekenhuizen) varje år sedan 2000 och har erhållit utmärkelsen Bästa arbetsgivare varje år sedan 2009, och är välkänt för sin cancervård.

RayStation fick onkologiavdelningen på Catharina-sjukhuset att inse att det fanns en unik möjlighet att använda adaptiv strålterapi för samtliga patienter.

– Med RayStation är vi övertygade om att vi har den utrustning som krävs för att på ett effektivt sätt implementera adaptiv terapi i stor skala och skräddarsy behandlingen för varje enskild patient och för samtliga behandlingstillfällen, säger Coen Hurkmans, ansvarig för strålterapifysik på Catharina-sjukhuset.

Sjukhuset har också valt VMwares Horizon som sin virtuella skrivbordslösning (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) för åtkomst till RayStation-mjukvaran. Det kommer att göra det möjligt för samtliga 20 användare på Catharina Ziekenhuis att köra RayStation oberoende av plats och dator, samtidigt som man kan använda samtliga funktioner, däribland RayStations avancerade grafikprocessorfunktioner.

RaySearch och Catharina-sjukhuset har även tecknat ett samarbetsavtal, där man lyfter fram båda parters banbrytande expertis inom avancerad dosplanering. RaySearch kommer att ha fördel av Catharina-sjukhusets kliniska expertkunnande i samband med att nya versioner testas av den avancerade mjukvaran, och Catharina-sjukhuset blir först med att få testa produktnyheter.

– Vi är mycket glada över att ha Catharina-sjukhuset i Eindhoven som testpartner för RayStation här i Beneluxområdet, och att kunna dra nytta av deras välkända expertis inom strålonkologi. Vi ser fram emot att hjälpa dem att till fullo utnyttja RayStation för att hantera den komplexa processen med adaptiv terapi, säger Annelies Zimmermann, Business Director på RaySearch Benelux. 

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com