Pressreleaser

Belgiens första protonterapicenter väljer RayStation

Belgiens första protonterapicenter har valt dosplaneringssystemet RayStation®. Anläggningen kommer att utrustas med ProteusOne, IBA:s kompakta protonterapilösning för enskilda behandlingsrum, och beräknas öppna under 2018. Det nya centret är ett gemensamt projekt som omfattar Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven), Université Catholique de Louvain (UCL), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Cliniques universitaires Saint-Luc samt ett flertal andra belgiska universitetssjukhus. 

RayStation blir det primära dosplaneringssystemet för protonterapi vid UZ Leuven och UCL Saint-Luc, och systemet kommer att tas i kliniskt bruk för protonterapi 2018.

Professor dr Karin Haustermans, chef för avdelningen för strålterapi och onkologi vid UZ Leuven, säger: ”Det här unika samarbetet mellan ledande sjukhus och universitet innebär att vi kan dra nytta av fördelarna med protonterapi här i Belgien, samtidigt som det sätter oss på kartan som pionjärer inom avancerade teknologier. RayStation är nyckeln till att få ut mesta möjliga av vår utrustning samt att nå vårt mål med en effektiv, patientcentrerad behandling för alla cancerpatienter.”

Johan Löf, VD för RaySearch, säger: ”Valet av ProteusOne tillsammans med RayStation passar perfekt tack vare det strategiska samarbetet mellan IBA och RaySearch. Den här kraftfulla kombinationen kommer att möjliggöra mycket effektiva arbetsflöden för protonterapi vid UZ Leuven och UCL Saint-Luc, med flexibilitet att stödja en rad olika avancerade behandlingstekniker och -maskiner. Vi delar vår partners vision i fråga om en enhetlig, skräddarsydd patientvård, och vi är stolta över att vara en del av detta banbrytande samarbete.”

Om protonterapi
Protonterapi är en spjutspetsteknik inom strålterapi som ökar i popularitet över hela världen. Dess fördelar inkluderar möjligheten att leverera maximal dos till ett precist djup i kroppen med betydligt mindre strålning till frisk vävnad än vid konventionell teknik. 

Om UZ Leuven
Universitaire Ziekenhuizen (UZ Leuven) är Belgiens största universitetssjukhus, med 1 995 sängar och över 9 000 anställda. UZ Leuven kombinerar högklassig patientvård, framstående innovativ vetenskaplig forskning och avancerad akademisk utbildning. Det var också det första belgiska sjukhuset som fick den internationella JCI-märkningen för säkerhet och högklassig vård. Mer information finns på: www.uzleuven.be

Om UCL Saint-Luc
UCL Saint-Luc är ett samarbete mellan Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssels största sjukhus, och Université Catholique de Louvain (UCL). Samarbetet har fokus på forskning, innovation och undervisning.

Om RayStation
RayStation innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även funktioner som RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. Systemet bygger på de senaste principerna för mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt med utmärkt användarvänlighet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget marknadsför dosplaneringssystemet RayStation till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar också nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras under 2017. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com