Pressreleaser

WPE första protoncentret i Europa som använder RayStation® kliniskt

RaySearch Laboratories AB (publ) tillkännager att Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen (WPE), som är en enhet inom University Hospital Essen i Tyskland, har börjat använda RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® för kliniska behandlingar. Den första behandlingen som genererades med hjälp av RayStation® utfördes i januari och den första patienten var en fyraårig pojke med en malign hjärntumör som fick behandling av hjärnan och ryggraden.

WPE är det första universitetsbaserade center för protonterapi i Tyskland och har tre behandlingsrum med rörlig stråle och ett med fast stråle. Centret började behandla patienter 2013 och har hittills behandlat mer än 150 patienter med protonterapi. Den typa av protonterapi som levereras på WPE utgör en av de mest avancerade formerna av extern strålterapi där tumören bestrålas med en protonstråle som antingen scannas eller sprids passivt. Stråldosen kan på så vis levereras med extremt hög precision vilket resulterar i lägre dos till omkringliggande frisk vävnad vilket leder till minskad risk för behandlingsrelaterade biverkningar.

WPE var den första kliniken som valde RayStation® som dosplaneringssystem. Specifikationen för WPE omfattar alla typer av avancerade dosplaneringsverktyg såsom modellbaserad segmentering, atlasbaserad segmentering, robust optimering, deformabel bildregistrering och dosackumulering samt adaptiv planering. Med de senaste uppdateringarna i RayStation® kan nu alla de här funktionerna användas kliniskt på WPE.

Prof. Dr. Beate Timmermann, Medicinskt ansvarig på WPE, kommenterar: “Med RayStation® kan vi behandla fler cancerformer än tidigare. Det ger hopp till patienter med tumörer i det centrala nervsystemet eller sarkom till exempel. Den här utvecklingen har möjliggjorts tack vare ett intensivt samarbete mellan våra läkare och fysiker och RaySearchs personal.”

Prof. Dr. mult Eckhard Nagel, Medicinskt ansvarig för University Hospital Essen, säger: “Vi är mycket stolta över att WPE är det första protoncentret i Europa som använder RayStation® kliniskt. De här ger oss möjligheten att hjälpa många fler cancerpatienter än tidigare eftersom det möjliggör framgångsrik cancerbehandling även när omständigheterna är mycket svåra.”

Johan Löf, VD för RaySearch, tillägger: “WPE är en väldigt speciell klinik för oss eftersom de var den första kliniken som köpte RayStation®. De har byggt upp ett förstklassigt behandlingscenter och vi är väldigt stolta att all den avancerade funktionalitet som vi diskuterade när vi ingick det här partnerskapet nu har realiserats och används varje dag för att ge cancerpatienter bättre behandlingar.”

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com