We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

US Oncology Network utser RaySearch som ny rekommenderad leverantör av dosplaneringssystem för strålbehandling

Stockholm och The Woodlands, Texas (29 september 2015) - RaySearch Laboratories AB (publ) meddelade idag att US Oncology Network, ett av USAs största nätverk av integrerade, lokala cancerkliniker som erbjuder evidensbaserad cancervård av hög kvalitet, har valt RayStation® att erbjudas inom hela US Oncology Network som ett av de tillgängliga dosplaneringssystemen för strålbehandling.

US Oncology Network består av över 350 vårdinrättningar och 1 000 oberoende, lokalt praktiserande läkare som behandlar fler än 800 000 patienter årligen. Det omfattar 90 strålbehandlingsanläggningar och cirka 140 läkare specialiserade på strålbehandling. En stor del av klinikerna erbjuder en komplett uppsättning behandlingar för att ge patienterna ett brett spektrum av toppmodern vård, som samtidigt är kostnadseffektiv. Läkarna i nätverket samarbetar och deltar i olika program för att säkerställa en optimering av behandlingsmöjligheterna.

”För närmare två år sedan påbörjade vi ett initiativ att utvärdera de dosplaneringssystem som höll på att utvecklas på marknaden. I dessa tider av snabbt framväxande teknologier är det av yttersta vikt att fortlöpande bedöma framtida möjligheter och sedan planera, på ett såväl kliniskt som ekonomiskt ansvarstagande sätt, för att införliva verktyg och resurser som innebär högkvalitativ vård för patienterna. RayStation® kommer att vara avgörande för att vi ska kunna nå våra mål”, säger Jeff Limmer, Director of Medical Physics & Quality, US Oncology Network.

Marc Mlyn, VD för RaySearchs säljorganisation i USA, RaySearch Americas, Inc., säger: ”US Oncology Network har lagt ned mycket tid och kraft på att analysera RayStation® som produkt och RaySearch som bolag för att säkerställa att klinikerna inom nätverket ska kunna uppnå en hög nivå av effektivitet genom centraliserad planering och distansåtkomst, och lika viktigt var det att vi har förmågan att förse dem med framtidens avancerade teknologi. Det här handlar om att samarbeta för att sätta en enastående teknik i händerna på utövarna i detta omfattande nätverk. Vi ser fram emot en långsiktig relation och framgångsrik framtid tillsammans med US Oncology Network.”

Johan Löf, VD för RaySearch, tilllägger: ”Det är glädjande att se att vi, utöver att arbeta tillsammans med fristående kliniker och universitetsskjukhus, även påbörjar samarbeten med strategiska och samordnade nätverk av lokala praktiker. Detta är en viktig indikation på att vi tillhandahåller produkter och tjänster som är nödvändiga för att befästa vår ställning som en av de ledande leverantörerna av dosplaneringssystem på den amerikanska marknaden.”

Strålbehandlingsavdelningarna inom US Oncology Network har nu möjlighet att välja RayStation® som sitt dosplaneringssystem. Som tidigare meddelats gjordes det första inköpet av RayStation® av Texas Center for Proton Therapy i juni 2015.

Om US Oncology Network
US Oncology Network är ett av USAs största nätverk av integrerade, lokalt baserade cancerkliniker som tillhandahåller evidensbaserad cancervård av hög kvalitet. US Oncology Network är en läkarledd organisation som samlar likasinnade läkare runt en gemensam vision för att förbättra patienters behandlingsresultat och livskvalitet. Läkarna inom US Oncology Network är föregångare vad gäller att hitta nya vägar för att uppnå denna vision genom att utnyttja IT-lösningar, bästa gemensamma praxis, evidensbaserade riktlinjer och kvalitetsmått. US Oncology Network har som mål att stärka patienternas åtkomst till integrerad vård på lokal nivå i hela USA och samarbetar med finansiärer, sjukhus och akademiska institutioner. US Oncology Network stöds av McKesson Specialty Health, en avdelning inom McKesson Corporation som har fokus på att möjliggöra ett livskraftigt och hållbart patientvårdssystem på lokal nivå. För mer information, se www.usoncology.com.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt  dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för Multi-Criteria Optimization (MCO), med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om RaySearch, se www.raysearchlabs.com


För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46(0)8 510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com


Claire Crye, US Oncology Network
Telefon: +1(281) 825 9927
claire.crye@usoncology.com