Pressreleaser

University of North Carolina väljer RayStation som dosplaneringssystem för hela sitt nätverk

The University of North Carolina har ersatt sitt egenutvecklade PLUNC-system, som använts sedan 1985, med dosplaneringssystemet RayStation®.

The University of North Carolina (UNC) har nyligen behandlat de första patienterna med hjälp av RayStation®. Därefter har två andra satellitsjukhus börjat kommissioneringen av sina maskiner för RayStation®, och en fjärde kommer att börja snart. Processen för att välja nytt dosplaneringssystem var ett intensivt och vetenskapligt arbete, i vilket en stor del av UNC:s personal skapade testplaner för att fullt ut utvärdera de konkurrerande systemen. Projektet leddes av Dr. Shiva Das, som nyligen flyttat till UNC från Duke Cancer Center i Durham, North Carolina.

”PLUNC fungerade bra som vårt enda dosplaneringssystem i flera decennier. Med utvecklare anställda av UNC kunde vi skräddarsy mjukvaran för att passa vårt arbetsflöde och våra planeringsbehov”, säger Dr. Das, chefsfysiker vid UNC. ”Emellertid såg vi också att dosplaneringen i framtiden skulle ställa ytterligare krav på dosplaneringssystemet. För att kunna fortsätta att ge våra patienter vård av högsta kvalitet, visste vi att vi behövde hitta en partner som tänkte framåt och som hade mer resurser. Vi är övertygade om att RaySearch Laboratories är den partnern.”

Huvudsjukhuset var det första som använde RayStation® kliniskt, och det kommer snart att följas av andra sjukhus i UNC:s nätverk: Rex Healthcare och affilierade enheter i Raleigh, North Carolina, McCreary Cancer Center i Lenoir, North Carolina, och High Point Regional Hospital i High Point, North Carolina. High Point Regional Hospital är nästa sjukhus att börja använda RayStation®, och därefter står de andra enheterna på tur. ”Implementeringen av ett nytt dosplaneringssystem förutsätter fullständig acceptans samt entusiastiska och hängivna anställda, vilket UNC har. RayStation® bidrar med ett större utbud av planeringstekniker för våra patienter och nya verktyg för vår dosimetripersonal för att de på ett effektivt sätt ska kunna skapa de mest avancerade och skräddarsydda planerna.” avslutar Dr. Das.

”The University of North Carolina är en förebild i fråga om vad som kan åstadkommas när personer från flera organisationer, i stor skala, arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Dr. Das och hans lag bidrar med mycket kunskap och expertis som kan stödja den framtida utvecklingen av RayStation®,” säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas, Inc. ”Vi tycker att det är spännande att ha UNC som partner för att föra cancerbehandlingen framåt,” avslutar han.

”Vi är ytterst stolta över det förtroende som University of North Carolina visar RaySearch. Det är ett stort steg för ett så viktigt center med flera kliniker att ersätta ett egenutvecklat system som har använts i mer än 30 år, men vi ska se till att de aldrig behöver titta bakåt”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

Om The University of North Carolina
UNC:s motto är “Ledande, Lärande, Vårdande”. De har en lång och stark tradition av ledarskap och innovation inom strålbehandling av cancer. Huvudsjukhuset erbjuder följande: extern strålbehandling, med tre avancerade linjäracceleratorer som erbjuder intensitetsmodulerad strålterapi och bildstöd, en TomoTherapy®-enhet, en Cyberknife® Robotic Radiosurgery-maskin och brachyterapi. UNC fungerar som specialistsjukhus avseende cancerbehandling för hela delstaten North Carolina, med 18 onkologer vid följande center:

● NC Cancer Hospital in Chapel Hill
● Rex Cancer Center in Raleigh
● Rex Cancer Center of Wakefield
● Smithfield Radiation Oncology
● Clayton Radiation Oncology
● Highpoint Radiation Oncology
● McCreary Cancer Center Radiation Oncology

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder.

RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.


För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com