Pressreleaser

University of Florida Health Proton Therapy Institute väljer RayStation

University of Florida Health Proton Therapy Institute väljer RayStation® för dosplanering vid foton- och protonstrålning.  

UF Health Proton Therapy Institute är en 30 000 kvadratmeter stor sjukhusanläggning som utöver traditionell behandling med fotonstrålar även erbjuder behandling med protoner. Som mest kan sjukhuset behandla upp till 150 patienter om dagen med den mest avancerade tekniken som finns tillgänglig för cancerbehandling. Sedan sjukhuset öppnades 2006 har runt 6 000 patienter behandlats. Av dessa är många pediatriska patienter från hela världen som vill ha de långsiktiga fördelarna med protonbehandling. Valet av dosplaneringssystemet RayStation® kommer både att stödja dagens arbetsflödeskrav och de avancerade krav som Pencil Beam Scanning (PBS), även kallat Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT), ställer.

– Vårt mål när vi letade efter ett dosplaneringssystem för IMPT var att också identifiera en produkt som skulle kunna användas för samtliga planeringsbehov. Vi kom fram till att RayStation® hade de överlägset bästa planeringsverktygen för IMPT i fråga om effektivitet och plankvalitet, tillsammans med annan ny teknik som skulle vara till hjälp för våra team inom dosplanering för fotoner. Vi är övertygade om att funktionalitet som multi-criteria optimization (MCO), fallback-planering, deformabel registrering och adaptiv behandling kommer att få en betydande inverkan på vårt löpande planeringsarbetsflöde. Detta i kombination med en ultrashög beräkningshastighet gjorde RayStation® till det bästa valet för oss, säger professor Zuofeng Li, Physics Director vid University of Florida College of Medicine.

– Den avancerade tekniken i mjukvaran från RayStation® passar perfekt ihop med både de avancerade och de mer traditionella dosplaneringsbehoven vid UF Health Proton Therapy Institute. RaySearch Laboratories strävar ständigt efter att erbjuda den allra bästa tekniken för alla sorters behandlingsmodaliteter, även den mest avancerade IMPT-metoden. Vi är stolta över att täcka in hela spektrumet av dosplaneringsbehov vid UF Health Proton Therapy Institute, och välkomnar det här nya samarbetet, säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas, Inc.

Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB, säger: – Vi är mycket glada över att UF Health Proton Therapy Institute blir det 18:e protoncentret som behandlar patienterna med RayStation®. Det ska bli mycket intressant att studera vilken påverkan RayStation® får på planeringsarbetsflödet inom organisationen, eftersom det omfattar både konventionella och avancerade behandlingstekniker. Vi ser fram emot att förbättra cancervården tillsammans, med hjälp av vår unika och toppmoderna teknik, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB.

Om University of Florida Proton Therapy Institute

UF Health Proton Therapy Institute slog upp portarna 2006 som det första behandlingscentret i sydöstra USA som erbjöd protonbehandling. Floridas befolkning, tillsammans med patienter från regionen, övriga landet och hela världen har tillgång till ett nytt behandlingsalternativ avseende cancer, i en stödjande, läkande miljö. Anläggningen omfattar en IBA-cyclotron med tre rum utrustade med en rörlig protonstråle på ett roterande gantry, samt ett fjärde behandlingsrum med en fast protonstråle.

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com


För ytterligare information,kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com