Pressreleaser

Texas Center for Proton Therapy väljer RayStation för dosplanering

Detta nya generationens protoncenter, som är tänkt att öppna i slutet av 2015, kommer uteslutande att använda RayStation® för all dosplanering.

Texas Center for Proton Therapy utgör ett samarbete mellan Texas Oncology och US Oncology Network, och stöds av McKesson Specialty Health och Baylor Health Enterprises som ingår i Baylor Health Care System. Anläggningen i Dallas/Fort Worth-området har en yta på  närmare 5 900 kvadratmeter och kommer att kunna behandla över 100 patienter dagligen i tre behandlingssalar. Det är det första fristående protoncentret i USA som är certifierat enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

”Vårt mål är att kunna erbjuda avancerade teknologier som robust optimering, PBS IMPT och full adaptiv strålterapi redan när vi startar vår kliniska verksamhet. Vi är övertygade om att RaySearch har en meritlista som kan hjälpa oss att uppfylla löftet om att skapa behandlingsplaner med den bästa teknologin som finns att tillgå idag inom protonterapi”, säger Dr Andrew Lew, Medical Director på centret. ”Vi kommer också att använda det områdesnätverk (WAN) som finns hos de lokala Texas Oncology-enheterna så att vi kan dela information och skapa bästa möjliga planer för våra patienter. Vi kan jämföra konventionella fotonplaner med protonplaner och välja rätt handlingsalternativ”, avslutar han.

Dr Lee ansluter till Texas Center for Proton Therapy efter att i nästan 14 år ha varit verksam på The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Där var han en pionjär inom protonterapi och genomförde bl.a. den första protonbehandlingen av en patient. Dr. Lee grundade också, och var den första chefen för, The Program for Advanced Technology, och tjänstgjorde som chef för MD Anderson Proton Therapy Center.

”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Dr. Lee och hans medarbetare på Texas Center for Proton Therapy. De har etablerat en anläggning i absolut toppklass och vi är stolta att utgöra en del av denna satsning”, säger Marc Mlyn, VD för RaySearch Americas. ”RaySearch har också blivit listat som en utvald leverantör av dosplaneringssystem till US Oncology Network, som utgörs av över 100 behandlingskliniker över hela USA. Vi ser fram emot ett ömsesidigt givande samarbete under en lång tid framöver”.

”Det är spännande att få vara med när ett så avancerat protoncenter byggs upp och att vi med RayStation® kan bidra med den avancerade teknologi som krävs. Texas Center for Proton Therapy är nu det 17:e protoncentret som väljer RayStation® för sin dosplanering och det här är bara början eftersom vi ständigt strävar efter att ligga i framkant vad gäller partikelterapi. Vi ser fram emot den dag då Texas Center for Proton Therapy genomför den första patientbehandlingen”, säger Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories.

Den nuvarande versionen av RayStation® stöder alla typer av protonbehandling, till exempel Uniform Scanning, Double Scattering och PBS / IMPT. Den erbjuder också unik funktionalitet som flermålsoptimering (MCO) för PBS-optimering. MCO gör det möjligt att planera på ett mer interaktivt sätt så att fundamentala kompromisser kan göras i realtid av dosimetristen och läkaren. Planeringsprocessen kan förenklas och kvaliteten på planerna förbättras.

Om Texas Center for Proton Therapy

Anläggningen i Irving-Las Colinas omfattar närmare 5 900 kvadratmeter yta. Den inkluderar en avancerad behandlingssal med fast stråle och två behandlingssalar med isocentriska gantryn. I vardera finns en maskin som är närmare tio meter hög, väger 110 ton och roterar 360 grader för att ge den högsta träffsäkerheten i förhållande till patienternas tumörer. Fysikerna arbetar för närvarande intensivt inför de första patientbehandlingarna senare i år med att kalibrera utrustningen, som är förankrad i en cyklotron som väger 220 ton, till toleransnivåer under millimeternivå.

I linje med den filosofi Texas Oncology har vad gäller patientcentrerad vård har det nya centret utformats för att skapa en positiv och inkännande upplevelse. Patienterna som genomgår behandling kommer att ha tillgång till ett laboratorium och det senaste inom PET/PC och MRI. Centret kommer också erbjuda olika servicefunktioner, terapeutiska aktiviteter anpassade för patienter och familjer, samt ett rum för barnaktiviteter.

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet. 

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder.

RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com