Pressreleaser

Sjukhuset i Vejle först i Danmark med att köpa RayStation®

Vejle Sygehus, som ingår i en stor regional sjukhuskedja i Danmark, väljer RayStation® för att utöka sin dosplaneringskapacitet.

Vejle Sygehus är ett av fem sjukhus som tillhör som tillhör den stora, regionala sjukhuskedjan Lillebaelt i södra Danmark. Cirka 5 000 anställda arbetar för närvarande dagligen på Lillebælts olika sjukhus och målet är att leva upp till förväntningarna från patienterna och deras familjer. På Sygehus Lillebælt lägger man tyngdvikten på att alltid sätta patienten i första rummet, och man går i bräschen för innovation och för förbättringar inom vården.

Avdelningen för medicinsk fysik på Vejle Sygehus, som för närvarande har fem linjäracceleratorer i drift, har nu köpt RayStation®, för att effektivisera dosplaneringen och utforska nya funktioner såsom skriptning och flermålsoptimering (MCO). Avdelningen lägger stor vikt vid forskning om gemensamt beslutsfattande, och kommer att använda flermålsoptimeringen i detta syfte.

Bjarke Mortensen, teknisk ansvarig chefsfysiker på avdelningen för medicinsk fysik, kommenterar:

– Skriptning gör det möjligt för oss att utforma effektiva och integrerade processer för dosplanering baserade på MCO och adaptiv omplanering. Vår mycket kompetenta personal kan fokusera på mer komplexa beslut inom dosplanering när de automatiserade funktionerna hanterar en del rutinåtgärder.

Martin Berg, klinisk ansvarig chefsfysiker på avdelningen för medicinsk fysik, tillägger:

– För ett gemensamt beslutsfattande behöver vi ett system som snabbt kan generera ett stort antal optimala lösningar, och som erbjuder våra sjukhusfysiker ett i högsta grad intuitivt gränssnitt för att utforska möjliga avvägningar i behandlingsplanerna. Med RayStation® MCO kan vår personal på ett effektivt sätt hitta rätt bland många möjliga dosfördelningar och ta fram den bästa planen för varje enskild patient, samtidigt som man tar hänsyn till patienternas individuella preferenser. Det är mycket viktigt både för den vård vi erbjuder och för framtida forskning.

– Vi har sett fram emot att få vår första kund i grannlandet Danmark, och vi är verkligen glada över att det är Vejle Sygehus, eftersom vi delar samma vision vad gäller innovation inom strålterapi. Vi hoppas att det här kommer att bli en av många installationer framöver av RayStation® i Skandinavien, och vi ser fram emot att ha ett nära samarbete med teamet på Vejle Sygehus, säger Johan Löf, VD för RaySearch.
   

Om avdelningen för medicinsk fysik på Vejle Sygehus
Det kliniska arbetet vid avdelningen för medicinsk fysik och strålterapi inriktar sig på patienter med lung-, bröst-, prostata-, anal- och rektalcancer, samt palliativ strålbehandling. Målet är att skapa en avdelning som är känd för en hög grad av automatiserade processer som ger den högutbildade sjukhuspersonalen stöd under arbetet med att leverera bästa möjliga behandling och vård till varje enskild patient. Avdelningens kliniska fokus ligger på adaptiv strålterapi baserad på toppmodern behandlingsteknologi, och ett kliniskt beslutfattande som sker i så nära anslutning som möjligt till vårdstället. Målet med forskningen är att lära sig av varje enskild behandling och varje enskild patient, så att avdelningen kan låta framtida patienter delta i ett gemensamt beslutsfattande, och på så sätt fortlöpande förbättra behandlingsresultaten för samtliga patienter.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com
    

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com