We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RayStation® kommer att utökas till att omfatta dosplaneringsstöd för systemen TomoTherapy® och CyberKnife®

RaySearch Laboratories AB (publ) (Nasdaq OMX Stockholm: RAY B) och Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) meddelade i dag att man har utökat det etablerade samarbetet genom att ingå ett nytt långsiktigt samarbetsavtal, som kommer att leda till integrationen av dosplaneringsstöd för systemen TomoTherapy® och CyberKnife® i RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®. RayStation är ett av marknadens mest avancerade oberoende dosplaneringssystem och kommer att utgöra ett utmärkt komplement till Accurays unika strålbehandlingsmaskiner, vilket kommer att göra det möjligt för kunderna att välja den strålbehandlingsteknologi som bäst svarar mot deras behov. Accuray och RaySearch meddelade tidigare ett långsiktigt samarbete avseende informationssystemet för strålbehandling, RayCare®.

”Det här avtalet utgör ett viktigt framsteg i vårt samarbete med RaySearch. Vi anser att en integration av deras branschledande dosplaneringssystem tillsammans med våra innovativa strålbehandlingsmaskiner kommer att göra det möjligt för läkare att ytterligare optimera sin upplevelse och användning av Accurays teknologi på lång sikt. Vårt mål är att maximera den kliniska effektiviteten för våra system, och göra det ännu enklare att integrera dem på en strålbehandlingsavdelning. Vi använder oss av ett antal olika tillvägagångssätt för att nå detta resultat, däribland detta avtal med RaySearch, som kommer att erbjuda både flexibilitet och förbättrade alternativ för våra kunder, säger Joshua H. Levine, VD och koncernchef på Accuray.

Enligt avtalet kommer Accuray att ha möjlighet att erbjuda RayStation till kliniker som använder produkterna TomoTherapy och CyberKnife. Användare av RayStation rapporterar att mjukvaran erbjuder ett flertal fördelar, bland annat avancerade dosplaneringsverktyg, ledande arbetsflödeshantering samt en utmärkt användarupplevelse, varav samtliga innebär en ökad effektivitet på en strålbehandlingsavdelning.

Accuray har en installerad bas om över 500 TomoTherapy-system och fler än 300 CyberKnife-system över hela världen. Dosplaneringsstöd för TomoTherapy i RayStation planeras att lanseras under 2016 och för CyberKnife under 2017.

”Det här avtalet med Accuray gör det möjligt för oss att utöka vårt samarbete med ett likasinnat bolag som har fokus på att förbättra metoderna för strålbehandling. För första gången någonsin kommer dosplanering för Accurays båda system och konventionella linjäracceleratorer att finnas tillgängligt i ett integrerat dosplaneringssystem. Denna integration innebär väsentliga effektivitetsvinster för kliniker som har flera typer av strålbehandlingsmaskiner. Därtill kan vi konstatera att många av RayStation’s unika fördelar är exceptionellt väl lämpade för Accurays system. Sammanfattningsvis anser vi att detta samarbete kommer att stärka konkurrens­kraften för såväl RayStation som Accurays system”, säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB (publ).

Om CyberKnife® och TomoTherapy®
Accuray CyberKnife M6™ Series och TomoTherapy H™ Series erbjuder behandlingslösningar som täcker hela spektrumet av behov inom strålterapiområdet. CyberKnife M6 Series möjliggör säker leverans av höga doser till patienten, med extrem noggrannhet över ett minimalt antal behandlingar, vilket innebär minskade biverkningar och bevarande av patienternas livskvalitet. CyberKnife System är det enda system för helkropps-strålkirurgi som finns tillgängligt idag. TomoTherapy H Series erbjuder läkare effektivt stöd att skräddarsy behandlingsplaner för alla typer av patienter och sjukdomstyper inom strålterapiområdet. Systemets innovativa design gör det möjligt att integrera daglig CT-bildstyrning i behandlingen vilket förbättrar noggrannheten, och möjligheterna att leverera mycket precis, intensitetsmodulerad strålning för optimalt skydd av frisk vävnad och kritiska organ.
Ytterligare information om Accuray, samt systemen CyberKnife® och TomoTherapy® finns på
www.accuray.com.

Om Accuray
Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) utvecklar, tillverkar och säljer precisa och innovativa system för behandling av tumörer, som har satt standarden för vården i syfte att hjälpa patienter att leva längre och bättre liv. Företagets spjutspetsteknologier erbjuder ett komplett utbud för behandlingar inom strålterapi och strålkirurgi.

Safe Harbor-principerna
Uttalanden i detta pressmeddelande som inte är uttalanden avseende historiska fakta är framåtblickande uttalanden och omfattas av "safe harbor" bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser, men är inte begränsade till framtida tillväxt, framgång på marknaden, införandet av våra nya produkter, klinisk nytta av våra tekniker, patientutfall och Accurays ledande position inom strålbehandling av cancer, innovation och teknik. Framåtblickande uttalanden är föremål för risker och osäkerheter som kan orsaka att faktiska resultat avviker väsentligt från förväntningar, inklusive men inte begränsat till de risker som anges under rubriken "Riskfaktorer" i företagets rapport på formulär 10-K, som lämnats in den 28 augusti 2015, och bolagets övriga rapportering till SEC.

Framåtblickande uttalanden ger endast en bild per det datum som uttalandena görs och baseras på information som är tillgänglig för Accuray vid den tidpunkt dessa uttalanden görs och/eller som ledningen har goda skäl att fästa vikt vid under den aktuella tidpunkten när det gäller synen på framtida händelser. Bolaget tar inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden för att återspegla faktiska utfall eller resultat, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar framåtblickande information, utom i den utsträckning då så krävs av tillämplig värdepapperslagstiftning. Därför bör investerare inte lägga obefogad vikt vid dessa framåtblickande uttalanden.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett innovativt och flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för Multi-Criteria Optimization (MCO), med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom detta område.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

För mer information, kontakta:
RaySearch Laboratories AB (publ)
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: 08-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

Accuray
Investerare:
Chris Dailey
Investor Relations, EVC Group
+1 (646) 445-4801
cdailey@evcgroup.com

Media:
Beth Kaplan
Public Relations Director, Accuray
+1 (408) 789-4426
bkaplan@accuray.com

Kirsten Fallon
MSLGROUP i Boston
+1 (781) 684-0770
Kirsten.Fallon@MSLGROUP.com