We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

RaySearch och Accuray ingår långsiktigt samarbetsavtal avseende onkologiinformationssystemet RayCare®

RaySearch Laboratories AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: RAY B) och Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal som kommer möjliggöra för Accuray att gemensamt med RaySearch marknadsföra och sälja onkologiinformationssytemet (OIS) RayCare®, som RaySearch för närvarande utvecklar. Enligt avtalet kommer Accuray ha möjlighet att erbjuda RayCare® på ett flertal stora strålterapimarknader med en fullt integrerad lösning för TomoTherapy® och CyberKnife®. RaySearch, känt för sitt innovativa, avancerade och användarvänliga dosplaneringssystem RayStation® och Accuray, känt för sitt innovativa sätt att behandla tumörer, ingår detta samarbetsavtal för att ge strålbehandlingskliniker en förbättrad möjlighet att leverera och hantera mer exakta strålbehandlingar.

RayCare® är nästa generations OIS som utvecklas av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningar som moderna storskaliga strålbehandlingskliniker har. RayCare® integrerar alla de avancerade algoritmer för strålterapi som finns i RayStation® och lägger till avancerade funktioner för optimering av klinikens resursanvändning, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålterapi.

"I dagens komplexa vårdmiljö är det allt viktigare att leverera klinisk spjutspetskompetens och goda resultat för cancerpatienter med strålning som behandlingsalternativ, vilken är både effektiv och ändamålsenlig", säger Joshua H. Levine, VD för Accuray. "Vårt mål i samarbetet med RaySearch är att erbjuda lösningar som kommer att förbättra integrationen av TomoTherapy och Cyberknife med våra kunders arbetsflöde, så att de lättare kan hantera stora volymer av kliniska data och att effektivisera strålbehandlingarna för deras patienter"

"Samarbetsavtalet mellan RaySearch och Accuray sammanför två företag dedikerade till att erbjuda innovativa lösningar till kliniker som resulterar i en mer effektiv strålbehandling av cancerpatienter", säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB (publ). "Vi tror RayCare® har potential att sätta en ny standard för informationssystem inom onkologi och som gör det möjligt för cancerkliniker att optimera sitt arbetsflöde och resursutnyttjande för att kunna ge den absolut bästa vården till deras patienter”.

Om CyberKnife och TomoTherapy Systems
Accuray CyberKnife M6™ Series och TomoTherapy H™ Series erbjuder behandlingslösningar som täcker hela spektrumet av behov inom strålterapiområdet. CyberKnife M6 Series möjliggör säker leverans av höga doser till patienten, med extrem noggrannhet över ett minimalt antal behandlingar, vilket innebär minskade biverkningar och bevarande av patienternas livskvalitet. CyberKnife System är det enda system för helkropps-strålkirurgi som finns tillgängligt idag. TomoTherapy H Series erbjuder läkare effektivt stöd att skräddarsy behandlingsplaner för alla typer av patienter och sjukdomstyper inom strålterapiområdet. Systemets innovativa design gör det möjligt att integrera daglig CT-bildstyrning i behandlingen vilket förbättrar noggrannheten, och att leverera mycket noggrann, intensitetsmodulerad strålning för optimalt skydd av frisk vävnad och kritiska organ.

Om Accuray
Accuray
Incorporated (Nasdaq: ARAY) utvecklar, tillverkar och säljer precisa och innovativa system för behandling av tumörer och som har satt standarden för vården i syfte att hjälpa patienter att leva längre och bättre liv. Företagets spjutspetsteknologier erbjuder ett komplett utbud för behandlingar inom strålterapi och strålkirurgi.

Uttalanden i detta pressmeddelande som inte är uttalanden av historiska fakta är framtidsinriktade uttalanden och omfattas av "safe harbor" bestämmelserna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande avser, men är inte begränsat till framtida tillväxt, framgång på marknaden, införandet av våra nya produkter, kliniska nyttan av våra tekniker, patientutfall och Accurays ledande position inom strålbehandling av cancer, innovation och teknik. Framtidsinriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerheter som kan orsaka faktiska resultat avviker väsentligt från förväntningar, inklusive men inte begränsat till de risker som anges under rubriken "Riskfaktorer" i företagets rapport på formulär 10-K, som lämnats in den 29 augusti 2014, bolagets rapporter på formulär 10-Q, inlämnad den 7 november 2014 6 februari, 2015 och 7 maj, 2015 och bolagets övriga rapportering till SEC.

Framåtblickande uttalanden talar endast per det datum de uttalanden görs och baseras på information tillgänglig för Accuray vid den tidpunkt dessa uttalanden görs och/eller ledningens goda skäl att tro vid den aktuella tidpunkten när det gäller framtida händelser. Bolaget tar inget ansvar för att uppdatera framåtblickande uttalanden för att återspegla faktiska resultat eller resultat, förändringar i antaganden eller förändringar i andra faktorer som påverkar framåtsyftande information, utom i den utsträckning som krävs av tillämplig värdepapperslagstiftning. Därför bör investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa framåtblickande uttalanden.

Mer information om Accuray finns på www.accuray.com

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:

Accuray
Investerare:
Chris Dailey
Investor Relations, EVC Group
+1 (646) 445-4801
Cdailey@evcgroup.com

Media:
Beth Kaplan
Public Relations Director, Accuray
+1 (408) 789-4426
bkaplan@accuray.com


RaySearch Laboratories AB (publ)
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com