We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Raysearch Laboratories AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

1 JANUARI – 31 MARS 2015

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 (54,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 25,0 (5,9) MSEK och resultatet per aktie till 0,73 (0,17) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 33,1 (6,2) MSEK
  • Kassaflödet uppgick till 7,8 (-3,4) MSEK
  • Orderingången exklusive serviceavtal uppgick till 86,3 (54,8) MSEK, varav RayStation® stod för 69,1 (34,7) MSEK
  • Orderstocken för RayStation® uppgick till 30,6 (61,0) MSEK
  • Första protonbehandlingarna med RayStation® i Europa
  • Sälj- och servicebolag bildades i Singapore för den asiatiska marknaden

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Första protonbehandlingarna med RayStation® för Mevion S250
  • Texas Center for Proton Therapy, som är en del av den nationella samarbetsorganisationen The US Oncology Network, har valt RayStation®

”Våra framgångar med RayStation® fortsätter och vi har inlett året mycket starkt. Under det första kvartalet ökade intäkterna från RayStation® med cirka 130 procent till 62,8 (27,3) MSEK. Totalt sett steg intäkterna med 62,5 procent till 87,7 (54,0) MSEK och rörelseresultatet ökade kraftigt till 33,1 (6,2) MSEK, vilket är den högsta omsättningen och det högsta resultatet någonsin för det första kvartalet”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”RaySearch fyller femton år i juni och jag kan i samband med denna milstolpe konstatera att vi har ett utmärkt läge för fortsatta framgångar. Vi gör nu avstamp mot en ny spännande utvecklingsfas med en ständigt växande kundbas och nya strategiska möjligheter. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt”, avslutar Johan Löf.

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com