Pressreleaser

RaySearch, CERN OCH INFN ingår licensavtal avseende strålbehandling med joner

CERN, INFN och RaySearch Laboratories AB (publ) har ingått ett långsiktigt licensavtal som kommer möjliggöra för RaySearch att använda Monte Carlo-koden FLUKA för forskning och utveckling inom området för strålbehandling med joner.

FLUKA är ett universalverktyg för beräkningar avseende partikeltransport och interaktion med materia, och täcker ett stort antal användningsområden, från avskärmning av proton- och elektronacceleratorer till målutformning, kalorimetri, aktivering, doskontroll, detektordesign, acceleratorbaserade system, kosmiska strålar, neutrinofysik och strålbehandling. FLUKA-koden utvecklas och underhålls av CERN och INFN, och utgör den senaste teknologin i fråga om simuleringsnoggrannhet inom områden där hadronfysik spelar en viktig roll.

För RaySearch kommer FLUKA-koden att vara ett viktigt verktyg för forskning och utveckling inom strålbehandling med joner, som är den mest avancerade formen av extern strålbehandling och genom vilken tumören, exempelvis, kan behandlas med koljonstrålar. Jämfört med traditionell strålterapi, där tumören behandlas med fotoner, kan jonernas energiavgivning kontrolleras på ett mer effektivt sätt. Detta innebär att stråldosen kan levereras med större precision och att den oönskade bestrålningen av frisk vävnad därmed kan reduceras, vilket minskar de behandlingsrelaterade bieffekterna. Utöver detta kan strålbehandling med koljoner användas för behandling av tumörer med låg syrehalt, så kallade hypoxiska tumörer, vilket är ett behandlingsområde där traditionell strålbehandling har begränsad effekt.

Genom det ingångna licensavtalet beviljas RaySearch rätten att integrera data som genereras av FLUKA-koden i algoritmer inom RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®. Den pågående utvecklingen omfattar en ny modul för optimering av koljonsbehandling, där FLUKA-resultaten kommer att användas genom pencil beam- och Monte Carlo-dosberäkningsalgoritmer, samt för beräkningar av relativ biologisk effektivitet. Den nya modulen kommer att inkluderas i version 5 av RayStation®, som ska släppas i december 2015. MedAustron i Wiener Neustadt i Österrike och Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) i Pavia, Italien, kommer att bli de första behandlingscentren att använda RayStation® kliniskt för dosplanering av koljonsbehandlingar.

”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med så prestigefulla institutioner som CERN och INFN vid vårt fortsatta utvecklingsarbete inom strålbehandling med joner, vilket utgör det senaste inom strålterapi.” säger Johan Löf, VD för RaySearch Laboratories AB (publ). ”Vi är övertygade om att detta licensavtal kommer att bidra till att RayStation® blir det ledande dosplaneringssystemet inom strålbehandling med joner.”


Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com


För ytterligare information,kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com