We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Gustave Roussy väljer RayStation som dosplaneringssystem

Gustave Roussy i Villejuif i Frankrike, ett av världens tio främsta cancercenter, har valt RayStation® som sitt främsta dosplaneringssystem.

Sedan grundandet för 70 år sedan har Gustave Roussy utvecklat en innovativ modell för heltäckande vård, samt ett stort nätverk av satellitcenter och samarbetspartner, både nationellt i Frankrike som medlem av Unicancer Federation, och internationellt som medlem av konsortiet Cancer Core Europe, som består av sex europeiska Center of Excellence inom onkologi.

Inom ramen för ett internationellt utvecklingsprojekt under 2015–2020 har Gustave Roussy som mål att utrusta sin strålbehandlingsavdelning med den allra senaste tekniken. För att kunna utveckla bästa möjliga vårdprogram för att säkerställa att patienterna får tillgång till innovativa och mycket effektiva behandlingar har strålningsonkologerna vid Gustave Roussy valt RayStation® för dosplanering.

– Vi är verkligen stolta över att samarbeta med ett sådant internationellt erkänt center som Gustave Roussy. Det innebär ett viktigt erkännande av att vi på RaySearch har lyckats utveckla ett system som stödjer och möjliggör bästa möjliga cancervård. Det är också ett enormt framsteg i vår strävan att utveckla de främsta produkterna för att förbättra cancervården. Det är en viktig milstolpe för vår expansion på den franska onkologimarknaden, och vi hoppas att många franska patienter kommer att få nytta av RayStation®-tekniken, säger Johan Löf, VD för RaySearch.


Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibeltdosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd förfyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.

Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För ytterligare information,kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com