We use cookies to help provide you with the best possible online experience. Learn more

Pressreleaser

Distributionsavtal i Turkiet

RaySearch Laboratories AB (publ.) har ingått ett långsiktigt distributionsavtal med Oncotech Medical Systems i Ankara i Turkiet. Enligt avtalet får Oncotech helhetsansvaret för marknadsföring och försäljning av, samt service för, RaySearchs dosplaneringssystem RayStation® på den turkiska marknaden.

Oncotech grundades 2014 av Ilker Çatan, som har omfattande erfarenhet av strålbehandlingsbranschen, inklusive dosplaneringssystem, i synnerhet på den turkiska marknaden.   

– Jag är mycket glad över att RaySearch har valt Oncotech för att distribuera RayStation® i Turkiet, och att få lägga ett så innovativt dosplaneringssystem till vår produktportfölj. Vi är övertygade om att RayStation® kommer att hjälpa våra kunder att leverera patientvård av hög kvalitet, säger Ilker Çatan, VD för Oncotech.

Under den 16–19 maj deltog Oncotech vid National Congress of Medical Physics i Trabzon, där RayStation® presenterades för strålbehandlingsbranschen i Turkiet. Demonstrationerna av systemet väckte stort intresse hos deltagarna, och Oncotech ser redan en omfattande potential för RayStation® på den turkiska marknaden för strålbehandling.

– RayStation® är etablerat som ett världsledande dosplaneringssystem för strålbehandling, och har hittills sålts till 20 länder. Oncotech är en professionell och välpositionerad distributör av stråbehandlingsutrustning på den turkiska marknaden, så vi är mycket nöjda med att ha inlett det här samarbetet, och vi kommer att arbeta tillsammans för att betjäna de turkiska kunderna på bästa möjliga sätt, säger Johan Löf, VD för RaySearch. 

Om RayStation®

RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner. Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom användbarhet.


Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancerRaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världenDärutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretagRaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder.

RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com

För mer information, kontakta:

Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: 08-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com