Pressreleaser

Årsredovisning 2014

RaySearch Laboratories AB (publ) årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.raysearchlabs.com .

Som tidigare har kommunicerats hålls RaySearchs årsstämma den 28 maj 2015 kl. 18.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. Anmälan om deltagande skall ske senast den 22 maj 2015 kl. 16.00.

 
Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.